Địa lí lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Địa lí 9: Phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta bao gồm những ngành nào?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Địa lí 9: Phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta bao gồm những...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 9: Phát triển tổng hợp kinh tế biển của nước ta bao gồm những ngành nào? Trình bày thực trạng phát triển của...
Kiểm tra học kì 2 Địa lí 9: Biển, đảo có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của nước ta?
Kiểm tra học kì 2 Địa lí 9: Biển, đảo có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế và an ninh...
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Địa lí lớp 9: Trình bày tình hình phát triển và phân bố của ngành kinh tế đưa lại thu nhập cao của tỉnh (thành phố) em....
Thi học kì 2 Địa lí 9: Kể tên trung tâm chính trị của tỉnh (thành phố) em
Thi học kì 2 Địa lí 9: Kể tên trung tâm chính trị của tỉnh (thành phố) em
Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 9: Việc khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản ở nước ta trong thời gian qua đã đạt những thành tựu gì, còn...
Kiểm tra môn Địa lý 9 học kì 2: Trình bày các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo của nước ta
Kiểm tra môn Địa lý 9 học kì 2: Trình bày các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển,...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Địa lí 9: Hãy cho biết vị trí địa lí của tỉnh (thành phố) em và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế...
Đề KSCL môn Địa lí 9 kì 2: Các đảo lớn ở vịnh Bắc Bộ của nước ta là đảo nào?
Đề KSCL môn Địa lí 9 kì 2: Các đảo lớn ở vịnh Bắc Bộ của nước ta là đảo nào?
Tiếp tục gửi tới các em đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Địa năm học 2018-2019 lớp 9. Một số câu hỏi: Trong các khoáng sản đó, dầu mỏ và...
Quảng cáo


Kiểm tra kì 2 môn Địa lí 9: Điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thông vận tải biển
Kiểm tra kì 2 môn Địa lí 9: Điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thông vận tải biển
Điều kiện thuận lợi phát triển GTVT biển nước ta, trình bày đặc điểm dân cư tỉnh/Tp trong đề kiểm tra cuối năm môn Địa lớp 9 năm học 2018-2019. I. TRẮC NGHIỆM (2đ) Chọn ý...

Đề & bài tập hay