Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Thi học kì năm 2019 môn Văn lớp 9 TP.Phan Rang-Tháp Chàm: Hãy viết một đoạn văn suy nghĩ về tình yêu quê hương

Tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong bài thơ “Ánh trăng”, em hãy diễn tả dòng cảm nghĩ trong bài thơ thành một bài tâm sự. … trong Thi học kì năm 2019 môn Văn lớp 9 TP.Phan Rang-Tháp Chàm

Đề bài

I. Đọc – hiểu văn bản (3 điểm)

Đọc kĩ đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:

” …. Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.”

(Trích Ngữ Văn 9, tập một, NXB GD Việt Nam, 2016, tr.123)

Câu 1: Cho biết đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ?

Câu 3: Chỉ rõ phép tu từ chủ yếu và tác dụng của nó trong hai câu thơ

” …Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước …”

Câu 4: Trong câu thơ:”Chỉ cần trong xe có một trái tim”. Từ “trái tim” được chuyển nghĩa theo phương thức nào? Ý nghĩa của các chuyển nghĩa đó?

Advertisements (Quảng cáo)

II. Tạo lập văn bản (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Từ nội dung của đoạn trích phần Đọc hiểu văn bản, em hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 10 dòng suy nghĩ về tình yêu quê hương.

Câu 2 (5 điểm) Tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong bài thơ “Ánh trăng”, em hãy diễn tar dòng cảm nghĩ trong bài thơ thành một bài tâm sự.

Advertisements (Quảng cáo)