Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 – Quận Hà Đông 2019: ho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của H trên AC, AB cho biết AB = 3cm, ∠ACB = 30º. Tính độ dài các đoạn AC, HA

Dưới đây là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 9 cũng như luyện tập nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra.

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau:

Bài 2: (2 điểm) giải các phương trình sau

                           

Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức P =  (x>0, x≠4, x≠9)

a, Rút gọn P

b, Tính giá trị của biểu thức P khi x = 25

c, Với x>9, tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của H trên AC, AB

a, Cho biết AB = 3cm, ∠ACB = 30º. Tính độ dài các đoạn AC, HA.

Advertisements (Quảng cáo)

b, Chứng minh: BE.BA + CF.CA + 2HB.HC = BC²

c, Biết BC = 6cm. Tính giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác HEAF

Bài 5: (1 điểm) giải phương trình:

4(x² + 2x + 6) = (5x + 4)√x²+ 12

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)