Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 2: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là gì?

CHIA SẺ
Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là gì?; Trong những năm 1926 – 1927, phong trào công nhân Việt Nam diễn ra như thế nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1.Năm 1929, sự phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng đã dẫn thành lập:

A. Đông Dương Cộng sản đảng.

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D. Việt Nam Quốc dân đảng.

2. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là:

A. Báo người nhà quê.

B. Báo búa liềm.

C. Báo Thanh niên.

D. Báo nhân đạo

3. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào:

A.Tháng 1 – 1929.

B. Tháng 2 – 1929.

C. Tháng 3 – 1929.

D. Tháng 4 – 1929.

4. Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc Kì gồm có:

A. 5 người.       B. 6 người,

C. 7 người.       D. 8 người.

5. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào:

A.Tháng 3 – 1929.       B. Tháng 4 – 1929.

C. Tháng 5 – 1929.      D. Tháng 6 – 1929

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Trong những năm 1926 – 1927, phong trào công nhân Việt Nam diễn ra như thế nào?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

B

C

C

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Trong những năm 1926 -1927, phong trào công nhân Việt Nam diễn ra:

– Trong hai năm 1926 – 1927, nhiều cuộc bãi công của công nhân viên chức, học sinh học nghề liên tiếp nổ ra. Lớn nhất là các cuộc bãi công cùa công nhân Nhà máy Sợi Nam Định. Công nhân hai Đồn điền Cao su Cam Tiêm và Phú Riềng, công nhân Đồn điền Cà phê Ray-na (Thái Nguyên).

– Trên đà đó, phong trào công nhân mang tính thống nhất trong toàn quốc. Có tới 40 cuộc đấu tranh nổ ra từ Bắc chí Nam, lớn nhất là cuộc bãi công của công nhân Nhà máy Xi măng Hải Phòng, Nhà máy Sợi Nam Định, Diêm Cưa Bến Thủy, Đồn điền Phú Riềng.

⟶ Các cuộc dấu tranh đều mang tính chất chính trị, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương ⟶ chứng tỏ trình độ giác ngộ của giai cấp công nhân đã được nâng lên rõ rệt, tuy chưa được đều khắp.