Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9: Nêu chủ đề chính của truyện trung đại Việt Nam.

Kiểm tra 1 tiết Học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9. Chọn những câu thơ ghi lại dòng độc thoại nội tâm trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du).

1.: (2đ) Nêu chủ đề chính của truyện trung đại Việt Nam.

2. (3đ) Tóm tắt văn bản Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ (Khoảng 20 dòng).

3.: (5đ) 3.1. (2đ) Chọn những câu thơ ghi lại dòng độc thoại nội tâm trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du).

3.2. (3đ) Nêu suy nghĩ của em về vẻ đẹp và số phận bi kịch của nàng Kiều qua những dòng độc thoại nội tâm trên

Câu 1.: (2đ) Chủ đề chính của truyện trung đại Việt Nam:

1. Phản ánh hiện thực xã hội phong kiến với bộ mặt xấu xa của giai cấp thống trị (Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, Truyện Kiều… ).

2. Nói về người phụ nữ với những vẻ đẹp và số phận bi kịch (Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều…).

3. Nói về người anh hùng yêu nước, thương dân với lí tưởng đạo đức, trí tuệ cao đẹp (Hoàng Lê nhất thống chí…).

Ước mơ, khát vọng về quyền sống, tự do, công bằng, chính nghĩa (Truyện Lục Vân Tiên…).

Câu 2.: (3đ)  Tóm tắt văn bản Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

– Nắm chắc cốt truyện, tình tiết, diễn biến câu chuyện.

Advertisements (Quảng cáo)

–  Nêu tính cách nhân vật, hành động của nhân vật.

–  Hình thức diễn đạt trong sáng, ít sai phạm lỗi về dùng từ, chính tả.

– Yêu cầu: Khoảng 20 dòng.

– Nội dung tóm tắt:

+ Xưa có anh chàng Trương Sinh, cưới vợ xong phải đi lính.

+ Vợ ở nhà sinh một đứa con trai tên là Đản.

+ Sau khi đi lính về, một hôm đứa con nói với Trương Sinh là đêm đêm có một người thường đến với mẹ.

+ Trương Sinh nghi là vợ hư, mắng chửi và đuổi đi.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bị oan, Vũ Nương nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn.

+ Sau khi vợ chết, một đêm đứa con chỉ lên chiếc bóng Trương Sinh trên tường và nói đó là người đêm đêm hay đến với mẹ.

+ Trương Sinh biết vợ bị oan, lập đàn giải oan bên sông Hoàng Giang.

+ Vũ Nương hiện về giữa dòng sông nhưng từ chối không trở lại trần gian nữa.

Câu 3.: (5đ) 3.1. (2đ)

Chọn những câu thơ ghi lại dòng độc thoại nội tâm trong đoan trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

Buồn trông ngọn nước mới sa,

Hoa trôi man mác biết là về đâu?

Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,

Ẩm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.

3.2. (3đ) Suy nghĩ về vẻ đẹp và số phận bi kịch của nàng Kiều qua những dòng độc thoại nội tâm trên:

– Vẻ đẹp tâm hồn của Thúy Kiều: lòng chung thủy với Kim Trọng, hiếu thảo với cha mẹ, nhân hậu vị tha…

– Số phận bi kịch của nàng Kiều: Tình yêu tan vỡ, nhân phẩm bị chà đạp, quyền sống bị tước đoạt…

– Suy nghĩ của em về nhân vật Thúy Kiều, về tác giả Nguyễn Du và sự ảnh hưởng của tác giả, tác phẩm đối với bản thân.

Advertisements (Quảng cáo)