Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 – Tuần hoàn Sinh lớp 8: Nêu và vẽ sơ đồ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi trường trong.

Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 – Tuần hoàn Sinh lớp 8. Các tơ máu được hình thành từ yếu tố nào?

I. Phần tự luận (5đ)

Câu 1.(2,5đ) Nêu và vẽ sơ đồ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi trường trong.

Câu 2.(2,5đ) Tìm nội dung phù hợp điền vào ô ưống để hoàn chính bảng sau:

Các pha trong một chu kì tim

Hoạt động của van trong các pha

Sư vân chuyển của máu

Van nhĩ – thất

Van động mạch

Pha nhĩ co

Pha thất co

Pha dãn chung

II. Phần trắc nghiệm (5đ)

Câu 1.(1,5đ)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Các tơ máu được hình thành từ yếu tố nào?

A. Hồng cầu

B. Prôtêin trong huyết thanh

C. Bạch cầu và tiểu cầu

D. Cả A và B.

2. Hiện tượng đông máu diễn ra như thế nào?

A. Các hồng cầu trong máu dính lại thành cục

B. Máu chảy ra khỏi mạch đọng lại thành cục

Advertisements (Quảng cáo)

C. Các tế bào máu bị phá vỡ

D. Cả A và B

3. Chọn câu sai trong các câu sau :

A. Tế bào limphô T phá huỷ các tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn, virut bằng cách tiết ra các prồtêin đặc hiệu làm tan màng tế bào bị nhiễm đó.

B. Các bạch cầu tạo ra hàng rào phòng thủ để bảo vệ cơ thể bằng cách thực bào (do các bạch cầu trung tính và đại thực bào thực hiện).

C. Các bạch cầu phá huỷ tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh (do tế bào limphô T thực hiện) để bảo vệ cơ thể.

D. Tế bào limphô T nuốt và tiêu hoá các tế bào bị nhiễm bộnh để bảo vệ cơ thể.

Câu 2.(2đ)

Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3,… để hoàn chỉnh các câu sau :

Các bạch cầu tham gia …(l)…. bằng các cơ chế thực bào, tạo kháng thể để …(2)… kháng nguyên, phá huỷ các tế bào đã …(3)…

Advertisements (Quảng cáo)

Miễn dịch là khả năng cơ thể …(4).. một số bệnh nào đó. Miễn dịch có thể là miễn dịch tự nhiên hay nhân tạo.

3..(1,5đ) Chọn cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau :

Đông máu là một cơ chế bảo vệ cơ thể …(1)……… sự đông máu có vai tròquan trọng của….(2) …….Khi truyền máu cần ………..(3)………để tránh tai biến.

a. tiểu cầu       c. chống mất máu

b. bạch cầu     d. xét nghiệm

1. Phần tư luân (5đ)

1. (2,5 điểm )

– Môi trường trong của cơ thể gồm máu, nước mô và bạch huyết.

– Môi trường trong của cơ thể giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất.

– Môi trường trong thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài thông qua các hệ cơ quan như da, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết.

Mối quan hệ giữa các thành phần trong môi trường trong được thể hiện qua sơ

đồ sau:

 

2..(2,5đ)

Các pha trong một chu kì tim

Hoạt động của các van trong các pha

Sự vận chuyển của máu

Van nhĩ – thất

Van động mạch

Pha nhĩ co

Mở

Đóng

Từ tâm nhĩ vào tâm thất

Pha thất co

Đóng

Mở

Từ tâm thất vào động mạch

Pha dãn chung

Mở

Đóng

Từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ rồi vào tâm thất


II. 
Phần trắc nghiệm (5đ)

1.. (1,5đ)

1

2

3

B

B

D

Câu 2.(2 điếm)

1. bảo vệ cơ thể;

2. vô hiệu hoá;

3. bị miễn dịch;

4. không bị mắc.

Câu 3.(1,5đ)

1

2

3

c

a

d

Advertisements (Quảng cáo)