Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Những tình cảm và suy nghĩ gì về quê hương, dân tộc...

Những tình cảm và suy nghĩ gì về quê hương, dân tộc của người cha trong bài thơ ‘Nói với con’

CHIA SẺ

Đề bài. Qua lời trò chuyện vi con, người cha trong bài thơ Nói với con của Y Phương đã thể hiện những tình cảm và suy nghĩ gì về quê hương, dân tộc?

MB:

– Y Phương là nhà thơ dân tộc Tày ở Cao Bằng.

– Qua bài thơ Nói với con, tác giả nhắc nhở mỗi con người đừng quên cội quên nguồn, hãy tự hào và sống xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

TB:

* Tình cảm và suy nghĩ về quê hương, dân tộc thể hiện qua lời người cha nói với con:

– Tình cha con, tình chồng vợ gắn bó chặt chẽ với quê hương.

– Quê hương là cội nguồn của mỗi con người.

- Quảng cáo -

– Con người của quê hương cần cù lao động, tài hoa, dũng cảm và đầy nghị lực,

– Từ cuộc sống khó khăn, gian khổ, con người đã làm nên những phong tục tốt đẹp của dân tộc và đề cao giá trị cao quý của quê hương.

– Các thế hệ sau phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của quê hương mình, dân tộc mình.

KB:

– Bài thơ Nói với con tuy mộc mạc, giản dị nhưng thấm thía, đi sâu vào lòng người bởi nó là bài học về đạo lí được thể hiện qua những lời tâm huyết của tác giả.

– Bài thơ giúp chúng ta hiểu thêm về đời sống tinh thần phong phú của các dân tộc vùng cao. Họ đã có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.