Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Công nghệ 9

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện – Công nghệ 9.

Bài 3 Công nghệ lớp 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện . Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng và chữ S nếu câu sai vào ô trống (bảng 3-5). Với những câu sai,tìm từ sai và sửa lại để nội dung của câu thành đúng…

Câu 1: Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng và chữ S nếu câu sai vào ô trống (bảng 3-5). Với những câu sai,tìm từ sai và sửa lại để nội dung của câu thành đúng .

1. Để đo điện trở phải dùng oát kế .

=>Để đo điện trở phải dùng Ôm kế

2. Ampe kế đước mắc song song với mạch điện cần đo . S

=>Ampe kế đước mắc nối tiếp với mạch điện cần đo

3. Đồng hồ vạn năng có thể đo được điện áp và điện trở của mạch điện .Đ

4. Von kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo . S

=>Von kế được mắc song song với mạch điện cần đo

Advertisements (Quảng cáo)