Bài tập SGK Toán 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Toán 9
Bài 19,20,21, 22,23,24 trang 15 Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 19,20,21, 22,23,24 trang 15 Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Đáp án và hướng dẫn giải Bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc 2, căn bậc 3. →  Liên...
Giải bài 17,18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Giải bài 17,18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Hướng dẫn Giải bài 17,18 trang 14 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Chương 1 đại số lớp 9. 1. Định lí. Với các số a và b không âm...
Bài 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 trang 10, 11 SGK toán lớp 9 tập 1:Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức √A2 = |A|
Bài 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 trang 10, 11 SGK toán lớp 9 tập 1:Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức √A2 = |A|
Hướng dẫn Giải bài 6,7,8 trang 10, Đáp án bài 9,10,11,12,13,14,15,16 trang 11 SGK toán lớp 9 tập 1 (Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức) – Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, căn...
Bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
Bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1 Hàm số bậc hai - Chương 1 Đại số: Căn bậc hai, căn bậc ba. Xem lại bài trước bài: Giải bài 1,2,3 trang 6...
Bài 1,2,3 trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
Bài 1,2,3 trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
Hướng dẫn Giải và đáp án  bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1 ( Bài tập căn bậc hai) – Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba. Bài 1: Tìm căn bậc hai số học của mỗi...

Đề & bài tập hay