Bài tập SGK Toán 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Toán 9
Giải bài 11,12 ,13,14 trang 42,43 Toán Đại số 9 tập 2: Phương trình bậc hai một ẩn
Giải bài 11,12 ,13,14 trang 42,43 Toán Đại số 9 tập 2: Phương trình bậc hai một ẩn
Giải bài 11,12 trang 42; bài 13,14 trang 43 Toán 9 tập 2: Phương trình bậc hai một ẩn - Chương 4 Đại. 1. Định nghĩa: PT bậc hai một ẩn là PT có dạng: ax2 + bx + c = 0 x là ẩn...
Giải bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 trang 36,37 ,38,39 Toán 9 tập 2: Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Giải bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 trang 36,37 ,38,39 Toán 9 tập 2: Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Đáp án và Giải bài 4 trang 36; bài 5 trang 37; bài 6,7,8 trang 38; bài 9,10 trang 39 Toán đại số 9 tập 2: Đồ thị Hàm số y = ax² (a ≠ 0) 1. Đồ thị hàm số: Đồ thị...
Bài 1,2,3 trang 30,31 Toán đại số 9 tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Bài 1,2,3 trang 30,31 Toán đại số 9 tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Gợi ý Giải bài 1 trang 30; bài 2,3 trang 31  SGK Toán 9 tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0) - Chương 4 Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn. 1....
Giải bài 83,84,85, 86,87 trang 99,100 Toán 9 tập 2: Luyện tập S.hình tròn, hình quạt
Giải bài 83,84,85, 86,87 trang 99,100 Toán 9 tập 2: Luyện tập S.hình tròn, hình quạt
Luyện tập Diện tích hình tròn, hình quạt - Chương 3 hình 9: giải bài 83, 84 trang 99; Bài 85, 86, 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Bài 83. a) Vẽ hình 62 (tạo bởi các cung tròn)...
Giải bài 77,78,79, 80,81,82 trang 98,99 Toán 9 tập 2: Diện tích hình tròn, hình quạt
Giải bài 77,78,79, 80,81,82 trang 98,99 Toán 9 tập 2: Diện tích hình tròn, hình quạt
Lời giải chi tiết bài tập số 77, 78, 79, 80  trang 98; Bài 81,82 trang 99 SGK Toán 9 tập 2: Diện tích hình tròn, hình quạt- chương 3 hình học 9. Bài 77. Tính diện-tích hình-tròn nội tiếp một...
Luyện tập độ dài đường tròn, cung tròn: Bài 70,71,72, 73,74,75, 76 trang 95,96 SGK Toán 9 tập 2
Luyện tập độ dài đường tròn, cung tròn: Bài 70,71,72, 73,74,75, 76 trang 95,96 SGK Toán 9 tập 2
Đáp án và lời giải bài luyện tập Độ dài đường tròn, cung tròn: bài 70 trang 95; Bài 71, 72, 73, 74, 75, 76 trang 96 SGK Toán 9 tập 2 - Chương 3 hình 9. Bài 70. Vẽ lại ba hình...
Bài 65,66,67, 68,69 SGK trang 94,95 SGK Toán 9 tập 2: Độ dài đường tròn, cung tròn
Bài 65,66,67, 68,69 SGK trang 94,95 SGK Toán 9 tập 2: Độ dài đường tròn, cung tròn
Đáp án và Giải bài 65 trang 94; Bài 66, 67, 68, 69 SGK trang 95 SGK Toán 9 tập 2: Độ dài đường tròn, cung tròn - Chương 3  hình học. 65. Lấy giá trị gần đúng của π là 3,14, hãy điền vào...
Bài 61,62,63,64 trang 91,92 SGK Toán 9 tập 2: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
Bài 61,62,63,64 trang 91,92 SGK Toán 9 tập 2: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
Tóm tắt lý thuyểt và hướng dẫn giải Bài 61, 62 trang 91; Bài 63, 64 trang 92 SGK Toán 9 tập 2: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp - Chương 3 hình. 1. Định nghĩa  a) Đường tròn đi qua...
Giải bài 53,54,55, 56,57,58, 59,60 trang 89,90 SGK Toán 9 tập 2: Tứ giác nội tiếp
Giải bài 53,54,55, 56,57,58, 59,60 trang 89,90 SGK Toán 9 tập 2: Tứ giác nội tiếp
Đáp án và Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 89; Bài 58, 59, 60 trang 90 SGK Toán 9 tập 2: Tứ giác nội tiếp - Chương 3 hình học. 1. Định nghĩa Một tứ giác có bốn đỉnh...
Bài tập 44,45,46, 47,48,49, 50,51,52 trang 86,87 SGK Toán lớp 9 tập 2: Cung chứa góc
Bài tập 44,45,46, 47,48,49, 50,51,52 trang 86,87 SGK Toán lớp 9 tập 2: Cung chứa góc
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 86; Bài 48, 49, 50, 51, 52 trang 87 SGK Toán 9 tập 2: Cung chứa góc - Chương 3 hình học. Bài 44. Cho ΔABC vuông ở A,...

Đề & bài tập hay