Vật lý lớp 8

Trang Chủ Lớp 8 Vật lý lớp 8
Thi cuối học kì 2 môn Vật lý 8 của THCS Mao Khê I: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
Thi cuối học kì 2 môn Vật lý 8 của THCS Mao Khê I: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong...
Đề thi cuối học kì 2 môn Vật lí lớp 8 của trường THCS Mao Khê I đã được Dethikiemtra.com cập nhật chi tiết tại đây. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và...
Thi học kì 2 Vật lí 8: Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Thi học kì 2 Vật lí 8: Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 8: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh hơn thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? 1....
Đề thi học kì 2 Vật lí 8: Đại lượng được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian là
Đề thi học kì 2 Vật lí 8: Đại lượng được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 8: Thả miếng đồng vào cốc nước nóng thì nhiệt năng của nước và đồng thay đổi như thế nào ? I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:...
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 8: Quả táo đang ở trên cây, cơ năng của quả táo thuộc dạng nào?
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 8: Quả táo đang ở trên cây, cơ năng của quả táo thuộc dạng nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 8: Lấy ví dụ giải thích nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất...
Thi học kì 2 Vật lí 8: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
Thi học kì 2 Vật lí 8: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 8: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên thì đại lượng nào sau...

Đề & bài tập hay