Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 9 Sách BT Sinh 8: Mô liên kết gồm?

Chương I Khái quát về cơ thể người Sách bài tập Sinh học 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 9 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 8: Mô biếu bì gồm…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Bài 8. Mô biếu bì gồm

A. Các cấu trúc có cùng chức năng.

B. Các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.

C. Các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.

D. Các tế bào xếp sít nhau có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.

Bài 9. Mô liên kết gồm

A. Các tế bào liên kết rải rác trong chất nền, có chức năng tạo ra bộ khung cơ thể, neo giữ các cơ quan.

B. Các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

c. Các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.

D. Các tế bào xếp sít nhau có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.

Bài 10. Mô cơ gồm

A. Các mô cơ vân.                                  B. Các mô cơ trơn.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Các mô cơ tim.                                   D. Cả A, B và C.

Bài 11. Mô thần kinh gồm

A. Các cấu trúc có cùng chức năng.

B. Các tế bào thần kinh gọi là nơron và các tế bào thần kinh đệm

C. Các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định.

D. Các tế bào xếp sít nhau có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết.

Bài 12. Nơron hướng tâm có đặc điểm

A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

D. Cả A và B.

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

D

A

D

B

B

Advertisements (Quảng cáo)