Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 11 SBT Sinh 8: Hộ cơ quan nào có vai trò thực hiện quá trình sinh sản ?

CHIA SẺ
Chương I Khái quát về cơ thể người Sách bài tập Sinh học 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 11 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 17: Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống nhau ?…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Bài 17. Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống nhau ?

A. Đều là phản xạ ở sinh vật.

B. Đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.

C. Đều là sự trả lời lại các kích thích của môi trường.

D. Cả B và C.

Bài 18. Hệ cơ quan nào có vai trò biến đổi các chất hữu cơ phức tạp trong thức ăn thành chất hữu cơ đơn giản ?

A. Hệ tiêu hoá.                                       B. Hệ hô hấp.

C. Hệ tuần hoàn.                                    D. Hệ bài tiết.

Bài 19. Hệ cơ quan nào có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng đến cơ quan trong cơ thể ?

A. Hệ tiêu hoá.                                       B. Hệ hô hấp.

C. Hệ tuần hoàn.                                    D. Hệ bài tiết.

Bài 20. Hộ cơ quan nào có vai trò thực hiện quá trình sinh sản ?

A. Hệ sinh dục.                                      B. Hộ hô hấp.

C. Hệ tuần hoàn.                                    D. Hệ bài tiết.

Bài 21. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ bài tiết ?

A. Thận.                                                B. Tinh hoàn.

C. Tuỷ sống.                                          D. Âm đạo.

Bài 22. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ sinh dục ?

A. Tinh hoàn.                                         B. Tuyến tiền liệt.

C. Âm đạo.                                            D. Cả A, B và C.

Bài 17

Bàỉ 18

Bài 19

Bài 20

Bài 21

Bài 22

B

A

C

A

A

D