Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài 1, 2, 3, 4 trang 77 SBT Sinh 8: Thành phần của nước tiểu đầu khác với máu như thế nào ?

Chương VII Bài tiết Sách bài tập Sinh học 8. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 77 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 1: Bài tiết là gì ? Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào vói cơ thể người ? Cho ví dụ minh hoạ…

Bài 1. Bài tiết là gì ? Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào vói cơ thể người ? Cho ví dụ minh hoạ.

– Khái niệm bài tiết :

Bài tiết là hoạt động lọc thải các sản phẩm dư thừa và độc hại của các cơ quan bài tiết như da, phổi, thận ra khỏi cơ thể.

– Vai trò của hoạt động bài tiết trong cơ thể người .

Bài tiết giúp cơ thể thải loại các sản phẩm chất độc hại của quá trình dị hoá và các sản phẩm dư thừa khác, để duy trì tính ổn định của môi trường trong (áp suất thẩm thấu, pH…).

– Ví dụ minh hoạ:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Chẳng hạn, vì một lí do nào đó bị bí tiểu tiện, sẽ bị nhiễm độc máu gây đầu độc cơ thể sẽ (hôn mê) do nồng độ urê tích luỹ trong máu tăng cao.

+ Nồng độ NaCl trong máu cao nếu không được thận lọc thải sẽ gây phù nề do tăng áp suất thẩm thấu, cơ thể giữ nước.

Bài 2. Thành phần của nước tiểu đầu khác với máu như thế nào ?

Nước tiểu đầu và máu khác nhau :

Advertisements (Quảng cáo)

– Nước tiểu đầu : được tạo thành qua màng lọc ở cầu thận, ở đây có quá trình lọc máu để tạo thành nước tiểu đầu. Vì vậy, nước tiểu đầu giống huyết tương của máu nhưng không có các tế bào máu và prôtêin, là các phần tử có kích thước lớn nên không đi qua lỗ lọc.

– Máu : có chứa các tế bào máu và prôtêin.

 Bài 3. Thành phần nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở những điểm nào ?

 

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hoà tan loãng hơn

Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc hơn

Chứa ít các chất dư thừa và độc hại

Chứa nhiều các chất dư thừa và chất độc hại

Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

Gần như không còn chứa chất dinh dưỡng

Sở dĩ có sự khác nhau đó là do sau khi hình thành nước tiểu đầu có quá trình hấp thụ lại các chất dinh dưỡng và tiếp tục bài tiết các chất không cần thiết đối với cơ thể ở ống thận để tạo nước tiểu chính thức.

Bài 4. Quá trình tạo nước tiểu gổm những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn có gì khác nhau ?

Giai đoạn lọc máu

Giai đoạn hấp thụ lại

Giai đoạn bài tiết tiếp

1. Cơ quan thực hiện

Cầu thận

Toàn bộ các phần của ống thận

Ống thận

2. Đặc điểm

– Nước tiểu loãng, ít chất thải

– Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng

– Nước tiểu đậm đặc, hầu như không còn chất dinh dưỡng

– Có nhiều chất thải, chất dư thừa và chất độc hại

3. Sản phẩm tạo thành

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

 

Advertisements (Quảng cáo)