Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SBT Sinh 8: Vì sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể ?

Chương I Khái quát về cơ thể người SBT Sinh lớp 8. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 1: Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào ?…

Bài 1. Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào ?

Tính chất sống của tế bào biểu hiện ở các đặc điểm sau :

– Tế bào luôn trao đổi chất với môi trường thông qua máu và nước mô (môi trường trong):

+ Lấy O2 và các chất dinh dưỡng từ môi trường và thải ra môi trường các chất thải.

+ Qua quá trình trao đổi-chất mà tế bào có khả năng tích luỹ vật chất, lớn lên, phân chia giúp cơ thể tăng trưởng.

Advertisements (Quảng cáo)

– Tế bào còn có khả năng cảm ứng với các kích thích của môi trường : tiếp nhận các kích thích của môi trường và có phản ứng trả lời.

 Bài 2. Vì sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể ?

Advertisements (Quảng cáo)

Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì :

Mọi hoạt động sống của cơ thể như : phản ứng trước các kích thích của môi trường, trao đổi chất với môi trường ngoài, lớn lên, vận động, sinh sản… đều bắt đầu từ hoạt động sống của tế bào, do đó tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

 Bài 3. Cho ví dụ và phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà, phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan.

Ví dụ về vai trò của hộ thần kinh trong sự điều hoà phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan : Khi lao động hoặc chơi thể thao, tim đập nhanh, nhịp thở tăng, mạch máu đến các cơ dãn, mồ hôi toát ra… Nghỉ ngơi một lúc, mọi hoạt động của các cơ quan trên dần trở lại binh thường. Tất cả những thay đổi trên đều là các phản xạ chịu sự điều khiển, điều hoà và phối hợp của hệ thần kinh. Có thể nêu nhiều ví dụ tương tự.

 Bài 4. Em bé đái dầm có phải là phản xạ không ? Hãy giải thích cơ chế.

Em bé đái dầm cũng là một phản xạ. Bàng quang (bóng đái) đầy nước tiểu kích thích cơ quan thụ cảm ở bóng đái, tạo ra xung thần kinh báo về trung ương thần kinh ở tuỷ sống, trung ương thần kinh phát lệnh theo dây li tâm tới cơ quan phản ứng là cơ vòng ở bóng đái, cơ mở ra, nước tiểu chảy ra ngoài một cách tự nhiên (đái dầm).

Advertisements (Quảng cáo)