Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT GDCD 8

Bài 17 SBT GDCD 8: Công dân có nghĩa vụ như thế nào trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước

CHIA SẺ
Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng – SB GDCD Lớp 8. Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9,10 trang  67, 68, 69 sách bài tập GDCD 8. Em hiểu thế nào là tài sản nhà nước? Công dân có nghĩa vụ như thế nào trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước …

Bài 1: Em hiểu thế nào là tài sản nhà nước ? Thế nào là lợi ích công cộng ? Nêu ví dụ.


– Tài sản Nhà nước: Là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.
VD: đất đai, sông, hồ, vùng trời, vùng biển, tài nguyên trong lòng đất(Điều 17- HP 1992)
– Lợi ích công cộng: Là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.
VD: lợi ích do các công trình công cộng mang lại như: công viên, vườn hoa, cầu đường, sân vận động, cung văn hoá
– TSNN và Lợi ích công cộng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.


Bài 2: Em hãy cho biết, công dân có nghĩa vụ như thế nào trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?


Nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích cộng cộng:
+ Không được xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân) tài sản Nhà nước và lợi ích cộng cộng.

+ Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước thì phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí.


Bài 3: Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được thể hiện như thế nào ?


Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích cộng cộng:
– Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện các qui định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (TSNN) .
– Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích cộng cộng.


Bài 4,5,6

Bài 4: Ý kiến nào sau đây là đúng ?

A. Tài sản nhà nước thuộc sở hữu của Nhà nước

B. Tài sản nhà nước thuộc sở hữu của toàn xã hội

C. Tài sản nhà nước thuộc sở hữu của các cơ quan nhà nước

D. Tài sản nhà nước thuộc sở hữu của Chính phủ

Bài 5: Những Ỷ kiến nào sau đây là đúng ?

A. Tài sản nhà nước chỉ do Nhà nước quản lí

B. Tài sản nhà nước có thể do cá nhân quản lí

C. Tài sản nhà nước có thể do cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước quản lí

D. Tài sản nhà nước có thể do tổ chức xã hội quản lí

E. Tài sản nhà nước có thể do toàn xã hội quản lí

Bài 6: Em hãy cho biết đâu là tài sơn nhà nước và đâu là lợi ích công cộng

Tén tài sản, công trình

Tài sản nhà nước

Lợi ích còng cộng

A. Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

B. Sân bay, bến cảng, nhà ga xe lửa, bến xe khách

c. Công viên

D. Trường học của em

E. Nhà văn hoá xã, huyện

G. Sông, hồ

H. Vườn hoa

I. Công trình thuỷ điện sông Đà

Câu

Đáp án

Bài 4

A

Bài 5

B, C, D

Bài 6

Tài sản nhà nước :A, B, D, G, I

Lợi ích công cộng :C, E, H


Bài 7: Điệp và Hường cùng dạo chơi trong công viên thành phố. Thấy mấy bông hoa hồng đẹp mắt, Hường dừng lại định ngắt, nhưng Điệp ngăn lại : “Không nên ngắt hoa trong công viên, Hường ạ”. Chần chừ một lúc, rồi Hường vẫn cứ ngắt một bông.Ngắt xong, Hường nói với Điệp : “Tại mình thích quá Điệp ạ ! Với lại, ngắt một bông hoa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, phải không ?”

1 / Em có nhận xét gì về việc làm của Hường ?

2/ Nếu là em, trong trường hợp này em sẽ đồng tình hay can ngăn bạn mình

1/ việc làm của Hường là không đúng, vì Vườn hoa trong công viên là thuộc về lợi ích công cộng, là nơi để mọi người  cùng thưởng thức cảnh đẹp. Mỗi người khi dạo chơi trong công viên cần tôn trọng, không ngắt hoa để giữ gìn vẻ đẹp chung của công viên phục vụ cho lợi ích chung của thành phố, của xã hội.

2/ Em sẽ kiên quyết ngăn hành vi của bạn em lại và giải thích cặn cẽ cho bạn hiểu để bạn sửa chữa.


Bài 8: Khu Vườn quốc gia H. là nơi có rất nhiều gỗ quý. Trong một lần đi tuần tra, 3 người kiểm lâm đã phát hiện một nhóm người chặt trộm gỗ quý Những người này đã đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm để được tiếp tục chặt gỗ. Sau một hồi suy nghĩ, các cán bộ kiểm lâm đồng ý.

Trong tình huống trên, các cán bộ kiểm lâm đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình chưa ? Đó là nghĩa vụ gì ? Nghĩa vụ của họ được quy định như thế nào ?

Cán bộ kiểm lâm được Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ Vườn quốc gia tức là bảo vệ tài sản của Nhà nước thì cần phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ như bảo vệ tài sản của gia đình mình. Hành vi nhận hối lộ là tiếp tay cho lâm tặc, vi phạm pháp luật và không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tài sản nhà nước.


Bài 9: Em hãy kể tên một số tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng ở địa phương mình.

– Tài sản của nhà nước: Đất đai, sông hồ, ao làng, vùng trời, vùng biển.

– Lợi ích công cộng: Công viên, vườn hoa, cầu đường.


Bài 10: Em hãy nêu những việc mà học sinh trung học cơ sở có thể làm để thể hiện sự tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Những việc mà học sinh trung học cơ sở có thể làm để thể hiện sự tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng: Khi thấy tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bị đe dọa, chúng ta phải có các hành động để bảo vệ, hoặc tìm cách báo ngay cho những người có trách nhiệm tham gia giải quyết.


Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?

Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Vì những hành vi ấy làm tổn hại đến tài sản nơi công cộng.


Em hãy nêu tác hại của việc tài sản công cộng bị mất trộm.

Tác hại của việc tài sản công cộng bị mất trộm:

+ có nhiều nắp công trình ngầm bị mất cắp, biến thành bẫy rình rập người đi đường.

+ gây nghẽn hệ thống thoát nước do rác trôi xuống cống

+ rò ri điện, nguy hiểm tính mạng người qụa đường

+ gây sự cố mất điện chiếu sáng tại đây suốt thời gian dài.