Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 3 SBT Địa 8 trang 8,9,10: Nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên ở khu vực châu Á

Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á – SBT Địa lớp 8. Giải bài 1,2,3,4, trang 8,9,10 SBT Địa lí 8. Nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên ở khu vực châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống…

Câu 1.: 1.  Quan sát hình 1.2. Lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, tr 5 và dựa vào các nội dung khác trong SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây :


Câu 2.b: Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây


Câu 2.c: Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây

 

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 2: Dựa vào hình 3.1. Lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á, tr 11 SGK, hãy hoàn thành các sơ đồ dưới đây

a

b,

Advertisements (Quảng cáo)

c


Câu 3: Hãy nối ô chữ bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

 


Câu 4.: Dựa vào vốn hiểu biết, em hãy nêu các biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên ở khu vực châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống

Các biện pháp khắc phục khó khăn của tự nhiên ở khu vực Châu Á để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống gồm:

–         Trồng và bảo vệ rừng góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

–         Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông cho các khu vực miền núi.

–         Áp dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật cho công tác dự báo và phát hiện thiên tai để đưa ra biện pháp phòng trách kịp thời.

–         Giáo dục nâng cao dântrí con người để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như ngăn chặn quá trình biến đổi khí hậu.

Advertisements (Quảng cáo)