Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Địa lí 8

Bài 25 SBT Địa 8 trang 61,62,63: Nêu đúng đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn lãnh thổ VN

Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam – SBT Địa lớp 8. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5 trang 61 – 63 SBT Địa lí 8. Quan sát hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (Phần đất liền Việt Nam), tr 95 SGK, hoàn thành sơ đồ sau…

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ sau:


Câu 2: Quan sát hình 25.1. Sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (Phần đất liền Việt Nam), trang 95 SGK, hoàn thành sơ đồ sau :

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 3: Hoàn thành sơ đồ sau:

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 4: Hoàn thành sơ đồ sau:


Câu 5: Lãnh thổ Việt Nam trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi chia thanh bả giai đoạn chính, em hãy nối ô chữ bên trái (A) với ô chữ thích hợp bẽn phai (B để nêu đúng đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn.

Advertisements (Quảng cáo)