Hóa lớp 8

Trang Chủ Lớp 8 Hóa lớp 8
Đề thi kiểm tra Hóa 8 kì 2 Đề 2: Oxit nào sau đây dùng làm chất hút ẩm?
Đề thi kiểm tra Hóa 8 kì 2 Đề 2: Oxit nào sau đây dùng làm chất hút ẩm?
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Hóa học 8. Độ tan của CuSO4 ở 25°C là 40 gam. Số gam CuSO4 có trong 280 gam dung dịch CuSO4 bão hoà...
Đề thi kiểm tra Hóa 8 kì 2 Đề 1: Nước tác dụng với dãy chất nào sau đây đều tạo thành dung dịch làm quỳ tím đổi màu xanh
Đề thi kiểm tra Hóa 8 kì 2 Đề 1: Nước tác dụng với dãy chất nào sau đây đều tạo thành dung dịch...
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 - Hóa học 8. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng với khí oxi (ở điều kiện thích hợp)? Phần trắc nghiệm (3đ) Câu 1....

Đề & bài tập hay