Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[Phòng GD & ĐT Hà Tĩnh] thi cuối năm học lớp 8 môn Toán: ho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự thuộc các cạnh AB, AC sao cho góc DME = góc B. Chứng minh ΔBDM đồng dạng với Δ CME

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi đánh giá chất lượng cuối năm học môn Toán của Phòng GD & ĐT Hà Tĩnh môn Toán lớp 8, chi tiết tại đây.

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn
A. − 0,1x + 2 = 0 B. 2x −3y = 0; C. 4 − 0x = 0 D. x(x−1) = 0.

Câu 11: (2 điểm) Một công nhân được giao làm một số sản phẩm trong một thời gian nhất định. Người đó dự định làm mỗi ngày 48 sản phẩm. Sau khi làm được một ngày, người đó nghỉ 1 ngày, nên để hoàn thành đúng kế hoạch, mỗi ngày người đó phải làm thêm 6 sản phẩm. Tính số sản phẩm người đó được giao.

Câu 12: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự thuộc các cạnh AB, AC sao cho góc DME = góc B .
a) Chứng minh ΔBDM đồng dạng với Δ CME.
b) Chứng minh BD.CE không đổi.
c) Chứng minh DM là phân giác của góc BDE.