Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

[THCS Tịnh Phong] Khảo sát Hóa giữa kì 1 khối 8 năm 2018: Lập công thức hoá học của hợp chất có phân tử gồm: Fe (II) và Cl (I)

2 phần trắc nghiệm và tự luận trong đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2018 -2019, các em cùng thử sức tại đây.

A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ):

Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng:

Câu 1. Khí hidro sunfua có công thức hoá học là H2S, hãy cho biết trong CTHH đã cho nguyên tố lưu huỳnh có hóa trị mấy?

A. I                       B. II                               C. III                    D. IV.

Câu 2. Phân tử khối của đồng (II) sunfat CuSO4  là: ( biết Cu = 64, S = 32, O = 16)

A. 140 đ.v.C          ;         B.  150 đ.v.C;                C. 160 đ.v.C                  D. 170 đ.v.C.
Câu 3. Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào sau đây:

A. Nơtron                 B. Prôton                   C. Electron           D. Hạt nhân

Câu 4Cơ thể người có 63-68% về khối lượng là nước. Hãy chọn câu trả lời đúng:

A. Cơ thể người, nước là vật thể;                B. Cơ thể người, nước là chất.
C. Cơ thể người là vật thể, nước là chất;     D. Cơ thể người là chất, nước là vật thể.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 5. Công thức hóa học sau đây là công thức của đơn chất:

A. N2;                             B. N2O5;                         C. NO;                 D. NO.         

Câu 6. Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:

A. HNO3;             B. H3NO;                       C. H2NO3;           D. HN3O.

Câu 7. Vật thể sau đây là vật thể nhân tạo:

A. Cây cối;           B. Sông suối;                C. Nhà cửa;                    D. Đất đá.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 8. Một chất khí có phân tử khối bằng 14 lần khí hiđro. Vậy, khí đó là:

A. Nitơ;                B. Oxi;                          C. Clo;                           D. Cacbonic.

B. TỰ LUẬN (6đ):
Câu 1: (2 đ) Tính phân tử khối của các hợp chất  sau:

a. BaO                                        b. Ca(OH)2 .

c. FeSO4                                    d. HNO3

(Biết Ba=137 , Ca=40, Fe=56, S= 32, N=14,  O=16, H=1)

Câu 2: (2 đ)
a. Lập công thức hoá học của hợp chất có phân tử gồm: Fe (II) và Cl (I)..

b. Tính hóa trị của S trong hợp chất SO2.

Câu 3: (2 đ)

Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử  O và nặng hơn phân tử hiđro là 32 lần.

a. Tính phân tử khối của hợp chất.

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Advertisements (Quảng cáo)