Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi giữa kì lớp 8 môn Địa – THCS Giang Sơn 2018: Trình bày thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong quá trình phát triển kinh tế

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2018 được trường THCS Giang Sơn tổ chức thi, các em cùng tham khảo chi tiết:

Phần 1: Chọn đáp án đúng ghi vào bài thi (2 điểm)

Câu 1: Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ, khí đốt ở Châu Á là:

A. Nam Á       B. Đông Nam Á

C. Tây Nam Á     D. Đông và Bắc Á

Câu 2: Chủng tộc Ơ – rô – pê – ô – it phân bố chủ yếu ở khu vực:

A. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á       B. Tây Nam Á, Nam Á

C. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á      D. Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á

Câu 3: Châu Á không giáp với đại dương nào?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Ấn Độ Dương       B. Đại Tây Dương

C. Thái Bình Dương     D. Bắc Băng Dương

Câu 4: Yếu tố nào tạo nên sự đa dạng của khí hậu Châu Á:

A. Do Châu Á có diện tích rộng lớn

B. Do địa hình Châu Á cao đồ sộ nhất

C. Do vị trí Châu Á trải dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo

Advertisements (Quảng cáo)

D. Do Châu Á nằm giữa 3 đại dương lớn

Phần II: Tự luận

Câu 1: (2 điểm)

Với kiến thức đã học về khí hậu Châu Á:

a. Nêu vị trí và đặc điểm của các kiểu khí hậu phổ biến ở Châu Á.

b. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu gì? Cảnh quan chủ yếu?

Câu 2: (2 điểm)

Trình bày thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong quá trình phát triển kinh tế.

Câu 3: (4 điểm): Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ năm 1999 (%)

a. Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ năm 1999?

b. Quan biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP của Ấn Độ?

Advertisements (Quảng cáo)