Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

25 câu trắc nghiệm – Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Hoá ho 

Tham khảo Đáp án và đề thi giữa học kì 1 môn Hoá lớp 8. Đề gồm có 25 câu trắc nghiệm được dethikiemtra tổng hợp và đăng tải. Các em xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn: HOÁ 8

  ( Thời gian làm bài: 45 phút)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nguyên tử có những loại hạt nào?

A.e, p, n.                          B. e, p

C. p, n                              D. n, e

Câu 2: Chất nào sau đây được coi là tinh khiết

A. Nước cất.

B. Nước suối.

C. Nước khoáng.

D. Nước đá từ nhà máy.

Câu 3: Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất    B. 5 đơn chất và 1 hợp chất

C. 2 đơn chất và 4 hợp chất    D. 1 đơn chất và 5 hợp chất

Câu 4: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:

A. HNO3;                  B. H3NO;

C. H2NO3;                D. HN3O

Câu 5: Trong các công thức hóa học sau, công thức hóa học nào sai:

A. K2O                B. BaNO3

C. ZnO                D. CuCl2

Câu 6: Dãy chất nào sau đây đều là kim loại

A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc .

B. Vàng, magie, nhôm, clo.

C. Oxi, nito, cacbon, canxi.

D. Sắt, chì, kẽm , thiếc.

Câu 7: Cách viết nào sau đây là sai:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 4 nguyên tử natri: 4Na           B. 1 nguyên tử nito: N

C.3 nguyên tử Canxi: 3C             D. 2 nguyên tử Sắt: 2Fe

Câu 8: Một oxit có công thức là Fe2O3. Hóa trị của Fe trong oxit là:

A. I              B. II               C. III                   D. IV

Câu 9: Dấu hiệu nào giúp ta khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?

A. Có chất kết tủa (chất không tan)

B. Có sự thay đổi màu sắc

C. Có chất khí thoát ra (sủi bọt)

D. Một trong số các dấu hiệu trên

Câu 10: Trong các thí nghiệm sau, ở thí nghiệm nào xảy ra hiện tượng vật lý?

A. Hòa tan muối ăn vào nước.

B. Hòa tan đường vào nước.

C. Lấy một lượng thuốc tím (rắn) bỏ vào ống nghiệm rồi đun nóng. Đun tàn đỏ của que đóm vào gần miệng ống nghiệm, thấy que đóm bùng cháy.

D. Cả A và B

Câu 11: Nước vôi (canxi hidroxit) quét lên tường sau một thời gian tiếp xúc với khí cacbonic ngoài không khí sẽ hóa rắn là canxi cacbonat và hơi nước. Phương trình chữ của phản ứng là phương trình nào sau đây?

A. Nước vôi ⇒ chất rắn

B. Canxi hidroxit + khí cacbonic ⇒ canxi cacbonat + nước

C. Ca(OH)2 + khí cacbonic ⇒ CaCO3 + H2O

Advertisements (Quảng cáo)

D. Nước vôi +  CO2 ⇒ CaCO3 + nước

Câu 12 : Nguyên tử lưu huỳnh nặng hơn nguyên tử oxi bao nhiêu lần?

A.1 lần.                          B.2 lần.

C.3 lần.                          D.4 lần.

Câu 13. Một oxit có công thức Al2Ox, phân tử khối là 102 đvC. Hóa trị của Al trong công thức là:

A. I B. II C. III D. IV

Câu 14. Biết hóa trị của Ca (II) và PO4 (III). Vậy công thức hóa học đúng là:

  A. CaPO4 B. Ca2PO4 C. Ca3PO4 D. Ca3(PO4)2

Câu 15. Chọn công thức hóa học đúng trong các công thức hợp chất có phân tử gồm Na và O sau:

A. NaO B. Na2O C. Na2O3 D. Na3O2

Câu 16. Cho biết công thức hóa học của X với oxi là XO và công thức hóa học của Y với hiđro là YH3. Vậy công thức hóa học của hợp chất giữa X và Y là:

  A. X3Y2   B. X2Y3   C. XY D. XY3

Câu 17. Trong các chất sau, chất nào là hợp chất?

 A. Muối ăn B. Hiđro C. Photpho D. Lưu huỳnh

Câu 18: Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp nào?

A. Bay hơi.                 B. Chưng cất.

C. Lọc.                        D. Chiết.

Câu 19: Công thức hóa học của đá vôi là CaCO3. Hãy chọn câu trả lời đúng:

A. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Ca, C , O tạo nên.

B. Hợp chất trên có phân tử khối là 68 đvC.

C. Hợp chất trên do 1 nguyên tố Ca, 1 nguyên tố C, 3 nguyên tố O tại nên.

D. Hợp chất trên do 3 nguyên tố Ca, C, O tạo nên.

Câu 20 : Trong số những quá trình kể dưới đây

1. Quả bóng bay bay trên trời rồi nổ tung.

2. Mùa hè thức ăn bị ôi thiu

3. Đốt nến cháy sinh ra khí CO2 và hơi nước

4. Cồn bị bay hơi.

5. Than cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic.

6. Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho không khí

Đâu là hiện tượng hóa học ?

A.   1,2,3,6.      B.2,3,5,6.          C. 2,4,5,6.        D. 1,2,3,5

Câu 21: Trong một nguyên tử luôn luôn có:

A. Số p bằng số e            B. Số p lớn hơn số e

C. Số p nhỏ hơn số e        D. A, B,C đều Sai

Câu 22: Trong các vật: Bút chì và cây xanh hãy cho biết đâu là vật thể tự nhiên và chất

A. cây xanh và bút chì.       B. cây xanh và chì.

C. bút chì và xelulozo.            D. bút chì và chì.

Câu 23: Tính phân tử khối của 1 phân tử hợp chất CaCO3

A. 50đvC          B. 70đvC

C. 100đvC         D. 110đvC

Câu 24: Nguyên tử khối là:

A. Khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị kilogam

B. Khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị gam

C. Khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon

D. Khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị lít

Câu 25: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca             B. Na

C. K               D. Fe

ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/a A A C A B D C C D D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/a B B C D B A A A D B
Câu 21 22 23 24 25  
Đ/a A B C C D  

Advertisements (Quảng cáo)