Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút Văn lớp 8 Học kì 2: Em có nhận xét gì về ý kiến “Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp khẳng định tầm quan trọng của đạo học”

CHIA SẺ
Có ý kiến cho rằng: “Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp khẳng định tầm quan trọng của đạo học”. Em có nhận xét gì về ý kiến trên? … trong Kiểm tra 15 phút Văn lớp 8 Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Có ý kiến cho rằng: “Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp khẳng định tầm quan trọng của đạo học”.

Em có nhận xét gì về ý kiến trên?


* Yêu cầu cần dạt:

1. Đây là bài tấu thể hiện cái tâm của Nguyễn Thiếp đối với việc chấn hưng nền quốc học, nền giáo dục nước nhà nhằm mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước, đề cao chiến lược “trồng người”.

2. Đạo học được triển khai trên ba bình diện:

– Mục đích việc học: để mở mang trí tuệ, bồi bổ đạo đức.

– Nội dung học tập: Chỉ rõ nơi học: “tuỳ đâu tiện đấy mà đi học”. Học cái gì? “Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy cái gốc. Tuần tự tiến lên học đến Tứ thư, Ngũ kinh, Chư sử”. Học theo một trình tự từ thấp đến cao.

– Phương pháp học tập: rất xác đáng. Ông coi trọng vấn đề học cơ bản:

+ “Học rộng rồi tóm lược cho gọn”.

+ Học phải đi đôi với hành: “theo điều học mà làm”.