Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn Học kì 2 lớp 8 có đáp án: Hãy nêu cảm xúc của em về đoạn hịch sau

CHIA SẺ
Cảm xúc của em về đoạn hịch:  “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đèm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quản thù. …”  trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn Học kì 2 lớp 8 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cảm xúc của em về đoạn hịch:

          “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đèm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quản thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”

(Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn, Ngữ vãn 8, tập II, trang 57)


* Yêu cầu cần đạt

Quảng cáo

1. Nội dung

Lòng sục sôi nhiệt huyết và tinh thần quyết chiến của Trần Quốc Tuấn.

– Tâm trạng đau đớn, đắng cay, tủi nhục trước hành động tham tàn của sứ giặc. Vị thống lĩnh đã trải qua những đêm ngày căng thẳng: “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối”, đau đớn, tủi nhục đến mức “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”.

– Sự căm tức, diễn tả lòng càm thù giặc sục sôi, quyết không dung tha cho lũ giặc: “chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù”

Quảng cáo

– Tư thế hiên ngang, lẫm liệt, tinh thần quyết chiến: “Dẫu cho trăm thản này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gỏi trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.

2. Nghệ thuật

– Sử dụng động từ mạnh: “xả thịt”, “lột da”, “nuốt gan”, “uông máu” diễn tả lòng căm thù giặc sôi sục.

– Lối nói thậm xưng “trăm thân”, “nghìn xác”, “phơi ngoài nội cỏ”, ‘’gói trong da ngựa” biểu thị khí phách anh hùng, một tư thế lẫm liệt vô song.