Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8: Chứng minh rằng H là trực tâm của Δ EFK

CHIA SẺ
Cho hình thang ABCD \(\left( {AB// CD} \right)\) . Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm của BD, AC, DC. Gọi H là giao điểm của đường thẳng qua E vuông góc với AD và đường thẳng qua F vuông góc với BC … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình thang ABCD \(\left( {AB// CD} \right)\) . Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm của BD, AC, DC. Gọi H là giao điểm của đường thẳng qua E vuông góc với AD và đường thẳng qua F vuông góc với BC. Chứng minh rằng:

a) H là trực tâm của \(\Delta EFK.\)

b) \(\Delta HCD\) cân.


a) Ta có E, K lần lượt là trung điểm của BD và CD nên EK là đường trung bình của \(\Delta BCD\)

\( \Rightarrow EK//BC\) mà \(HF \bot BC(gt)\)

\( \Rightarrow HF \bot EK.\)

Chứng minh tương tự ta có \(EH \bot FK.\) Do đó H là trực tâm của \(\Delta EFK.\)

b) Gọi I là trung điểm của AD, ta có IE là đường trung bình của \(\Delta ABD\)

\( \Rightarrow IE// AB// CD\) (1)

Và IF là đường trung bình của \(\Delta ACD \Rightarrow IF// DC\)   (2)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \) IE và IF phải trùng nhau (tiên đề Ơ clit) hay ba điểm I, E, F thẳng hàng.

Hay \(EF// DC\) mà \(KH \bot EF\) (H là trực tâm \(\Delta EFK\) )\( \Rightarrow KH \bot DC.\)

Vì vậy xét \(\Delta DHC\) có đường trung tuyến HK đồng thời là đường cao nên \(\Delta DHC\) cân.