Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 – chương 2 Vận động: Phần không cử động của xương chân là gì?

CHIA SẺ
Phần không cử động của xương chân là gì?; Bộ xương người chia làm mấy phần và có chức năng gì ? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 – chương 2 Vận động. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(5đ) Bộ xương người chia làm mấy phần và có chức năng gì ?

2..(5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Bộ xương người được chia thành xương?

A. Đầu, mình, ngực.

B. Đầu, thân, chân và tay.

C. Đầu, chân và tay.

D. Đầu, cổ, bụng.

2. Phần không cử động của xương tay là?

A. Đai vai.

B. Cánh tay.

C. Cổ tay.

D. Bàn tay

3. Phần không cử động của xương chân là?

A. Đai hông.

B. Xương đùi.

C. Cổ chân.

D. Bàn chân.

4. Khớp khuỷu tay thuộc loại?

A. Khớp động.

B. Bán động.

C. Không động.

D. Cố định.

5. Bộ xương người có chức năng cơ bản nhất là?

A.Nâng đỡ cơ thể giúp cho cơ thể đứng thẳng trong không gian.

B. Tạo nên các khoang, chứa và bảo vệ các cơ quan.

C. Làm chỗ bám cho các phần mềm, giúp cho cơ thể có hình dạng nhất định.

D. Cùng với hệ cơ giúp cho cơ thể vận động dễ dàng.


1.. (5đ) – Bộ xương người chia làm 3 phần là xương đầu, xương thân và xương chi (xương tay và xương chân).

– Bộ xương có chức năng nâng đỡ cơ thể đứng thẳng trong không gian, làm chỗ bám vững chắc cho các phần mềm như gân, cơ và làm cho cơ thể có hình dáng nhất định. Đồng thời tạo thành các khoang chứa và bảo vộ các cơ quan bên trong như  hộp sọ, lồng ngực. Chức năng chính của bộ xương là nâng đỡ và cùng với hệ cơ giúp cơ thể vận động được dễ dàng.

2..(5đ)

1

2

3

4

5

B

D

D

A

A