Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Văn Học kì 2: Em hiểu hành động nói là gì?

Em hiểu hành động nói là gì? Nêu các kiểu hành động nói thường gặp. … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Văn Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (4đ) Em hiểu hành động nói là gì? Nêu các kiểu hành động nói thường gặp.

2.. (6đ) Cho đoạn văn sau:

       “Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: “Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào…”

(Lão Hạc – Nam Cao, Sách Ngữ văn 8, tập 1, trang 45)

Hãy cho biết Đoạn văn trên thể hiện hành động gì? Ý nghĩa của hành động đó.


1. a. Định nghĩa hành động nói: là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định.

Advertisements (Quảng cáo)

b. Các kiểu hành động nói thường gặp:

– Hành động điều khiển.

– Hành động hỏi.

– Hành động trình bày.

– Hành động bộc lộ cảm xúc.

– Hành động ước kết.

– Hành động tuyên bố.

2– Đoạn văn trên thể hiện hành động ước kết.

– Đoạn văn rất cảm động thể hiện lời ước kết, tiếng nói lương tâm của ông giáo, nguyện sẽ giữ gìn và trao lại 3 sào vườn cho con trai lão Hạc, vật kí thác thiêng liêng của một lão nông nghèo, bất hạnh, giàu tình thương con.

Advertisements (Quảng cáo)