Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8: Bộ xương người tiến hóa theo hướng nào ?

Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 8.  Mô là gì?  Hãy liệt kê các loại mô chính và cho biết vị trí của chúng trong cơ thể.

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Trong thành phần hoá học của tế bào, các hợp chất nào từ cơ sở vật chất chủ yếu cita sự SOHỊỊ Ề?

A. Gluxit

B. Lipit

C. Protein và axit nuclêic

D. Nước và muối khoáng

2. Bộ xương người tiến hóa theo hướng nào ?

A. Thích nghi với tư thế đứng thăng và lao động.

B. Thích nghi với việc ăn thức ăn chín.

C. Thích nghi với khả năng tư duy trừu tượng.

D. Thích nghi với đời sống xã hội.

3. Tật cong vẹo cột sống do nguyên nhân chu yếu nào gây nên ?

A. Ngồi học không đúng tư thế.

B. Đi giày, guôc cao gót.

C. Thức ăn thiếu canxi.

D. thức ăn thiếu vitamin A, C và D.

Advertisements (Quảng cáo)

4. Mỏi cơ xuất hiện do chất ………….tích tụ gây đầu độc cơ.

A. CO2                 B. Thiếu O2

C. Axitlactit          D. Cả A, B và C.

5. Máu thực hiện trao đổi khí là máu ở trong:

A. Động mạch      B. Tĩnh mạch.

C. Mao mạch        D. Động mạch và tĩnh mạch.

6. Vai trò của hồng cầu là:

A. Vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể

B. Vận chuyên O2 và CO2

C. Vận chuyển các chất thải

D. Cả A. B, C đểu đúng

Câu 2. Nối các thành phần máu ơ cột (A) với chức năng của chúng ở cột (B) sao cho phù hợp và điền vào phần trả  lời  (C) trong bảng dưới đây:

Advertisements (Quảng cáo)

Thành phần của máu (A)

Chức năng (B)

Trả lời  (C)

1. Huyết tương

a. Bảo vệ cơ thể, diệt khuẩn

1

2. Hồng cầu

b. Làm máu đông, bịt kín vết thương

2

3. Bạch cầu

c. Vận chuyên cliât dinh dưỡng

3

4. Tiêu cầu.

d. Vận chuyên các lioocmôn tới tế bào

4

e. Vận chuyển O2 và CO2

g. Cân bàng nước và muối khoáng

II. TỰ LUẬN: (5đ)

1. Mô là gì?  Hãy liệt kê các loại mô chính và cho biết vị trí của chúng trong cơ thể.

Câu 2. a. Ở người có mấy nhóm máu ? Nhóm máu nào là chuyên cho, nhóm máu nào là chuyên nhận?

Hãy điền bổ sung để hoàn chỉnh sơ đồ truyền máu dưới đây:

 b. Vì sao người có nhóm máu AB không thể cho người có các nhóm máu khác (O, A, B)?

I. TRẮC NGHIỆM: (5 đim)

Câu 1.

1

2

3

4

5

6

C

A

A

B

C

B

Câu 2.

1

2

3

4

c,d,g

e

a

b

II.T LUẬN: (5đ)

Câu 1. Khái niệm:

Mô là tập hợp các tế bào chuyên hoá, có cấu trúc giống nhau, đảm nhận những chức năng nhất định trong cơ thể

Các mô chính và vị trí của chúng trong cơ thể:

*Mô biểu bì:

Có ở mặt ngoài cơ thể hay lót ở mặt trong các cơ quan rỗng như ruột, bóng đái, mạch máu….

*Mô liên kết:

Có trong khoang bụng, khoang ngực để nối kết các cơ quan vào khoang cơ thể. Mô liên kết còn tham gia cấu tạo mô máu, mô sụn, mô xương, mô mỡ.

*Mô cơ:

Nối vào xương tạo hệ cơ quan vận động; có ở thành của các nội quan…

*Mô thần kinh:

Có ở các tổ chức thần kinh như não, tuỷ sống..

Câu 2. A.

a.Ở người có 4 nhóm máu: O, A, B và AB.

Nhóm máu O là nhóm chuyên cho

Nhóm máu AB là nhóm chuyên nhận

Sơ đồ mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu:

c. Vì trong hồng cầu có cả hai loại kháng nguyên A và B, nếu truyền cho người khác nhóm máu thì kháng thể anpha và bêta trong huyết tương của người nhận sẽ làm cho hồng cầu bị kết dính gây tắc mạch.

Advertisements (Quảng cáo)