Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Nhiệt học môn Lý 8: Xác định khối lượng của đoàn tàu ?

Các em cùng nhanh tay tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Lý 8 Chương 2 Nhiệt học: Một đoàn tàu hỏa chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Đầu máy phải thắng một lực cản bằng 0,005 trọng lượng của đoàn tàu. ….

1. Ném một quả bóng lên cao, hãy cho biết trong quá trình chuyển động, cơ năng đã được chuyển hóa như thế nào ?

2. Nêu nội dung của định luật bảo toàn cơ năng. Động năng của mộ: vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

3. Điền vào chỗ trống:

Nhiệt năng có thể truyền từ……………của một vật,……………bằng hình thức dẫn nhiệt .

4. Một cần trục nhỏ khi hoạt động với công suất P = 1500W thì nâng được một vật nặng m = 200kg lên độ cao 12m trong 20 giây.

a) Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật ?

b) Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc ?

5. Một đoàn tàu hỏa chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Đầu máy phải thắng một lực cản bằng 0,005 trọng lượng của đoàn tàu. Biết công suất đầu máy là 750kW. xác định khối lượng của đoàn tàu ?

Advertisements (Quảng cáo)

1. Khi ném quả bóng lên cao, bóng chuyển động theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đi lên chậm dần cho đến khi vận tốc bằng không, trong giai đoạn này thì động năng giảm dần và vận tốc giảm dần, thế năng hấp dẫn tăng dần vì độ cao của bóng tăng dần. Đến khi vận tốc của bóng bằng 0. động năng giảm đến giá trị 0 và thế năng đạt giá trị cực đại.

Giai đoạn 2: Đi xuống nhanh dần cho đến khi chạm đất. Trong giai đoạn này động năng tăng dần vì vận tốc tăng dần, thế năng hấp dẫn giảm dẩn vì độ cao của bóng giảm dần. Đến khi chạm đất, vận tốc của bóng là lớn nhất, động năng tăng đến giá trị cực đại còn thế năng giảm đến giá trị nhỏ nhất (nếu chọn mặt đất làm gốc thế năng thì thế năng của bóng bằng 0).

2. Nội dung của định luật bảo toàn cơ năng: Trong quá trình cơ học. động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn.

Động năng của một vật phụ thuộc vào hai yếu tố đó là khối lượng và vận tốc của vật, nếu các đại lượng đó càng lớn thì động năng càng lớn.

3. Nhiệt năng có thể truyền lừ phần này sang phần khác của một vật từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

Advertisements (Quảng cáo)

4. a) Áp dụng công thức \(P = \dfrac{A }{ t}\)

\( \Rightarrow A = P.t = 1500.20 = 30000\,J\)

b) Công có ích: \(A_1  = P.s = 10.200.12 = 24000\,J\)

Hiệu suất: \(H = \dfrac{{{A_1}}}{A}  = 0,8\) hay \(H = 80\%.\)

5. Theo giả thiết trong 1 s công của đầu tàu:

\(A = P.t = 750000\, J\)

Công lực cản \(A’ = 0,005.10 .m.s = 0,005.10.m. 10 \)\(\,= 750000\,J\)

Suy ra \(m =\dfrac{{750000}}{{0,5}} = 1500000\,kg \)\(\,= 1500\) tấn.

Advertisements (Quảng cáo)