Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Soạn văn lớp 8 - Ngắn gọn

Soạn bài Nói giảm nói tránh môn Ngữ văn trang 107 ngắn gọn nhất: Điền các từ ngữ nói giảm nói tránh sau đây vào chỗ trống

Soạn bài Nói giảm nói tránh môn Ngữ văn lớp 8 trang 107 (ngắn gọn). Điền các từ ngữ nói giảm nói tránh sau đây vào chỗ trống. Khuya lắm rồi mời bà đi nghỉ…

Nói giảm nói tránh lầ một biên pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyên chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề ; tránh thô tục, thiểu lịch sự.

I. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh

Câu 1. – Các từ in đậm đều mang nghĩa là chết.

   – Người viết dùng cách diễn đạt đó nhằm tránh thái độ thô tục, thiếu lịch sự.

Câu 2. Tác giả dùng từ bầu sữa mà không dùng từ ngữ khác vì với trẻ thơ không gì ngọt lành, quý giá hơn bầu sữa mẹ.

Câu 3. Cách nói “không được chăm chỉ lắm” nhẹ nhàng, tế nhị hơn.

II. Luyện tập

Câu 1. Điền từ vào chỗ trống

a. Khuya lắm rồi mời bà đi nghỉ.

b. Cha mẹ em chia tay nhau từ ngày em còn rất bé.

c. Đây là lớp học của trẻ em khiếm thị.

d. Mẹ nó đã có tuổi rồi, nên chú ý giữ gìn sức khỏe

Advertisements (Quảng cáo)

e. Cha nó mất, mẹ nó đi bước nữa nên chú nó rất thương nó.

Câu 2. a2) Anh nên hòa nhã với bạn bè.

b2) Anh không nên ở đây nữa.

a1) Xin đừng hút thuốc là trong phòng.

d1) Nó nói như thế là thiếu thiện chí.

e2) Hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi.

Câu 3. Đặt câu 

a. Cậu hôm nay mặc áo quần lòe loẹt quá.

 Hôm nay cậu mặc quần áo hơi màu mè đấy.

b.Cái xe của cậu như đồ nhôm nhựa.

Cái xe của cậu nước sơn hơi bị mờ.

c.Bài tập làm văn của cậu viết dở lắm.

 văn của cậu viết chưa đạt được như mong muốn.

d. Cậu cút đi!

 Cậu xem có nên ở đây nữa không?

e. Thái độ của anh bất lịch sự quá! Ư

Thái độ của anh hơi quá mức đấy

Câu 4. Những tình huống giao tiếp cần nói đúng, nói thật thì không nên dùng lời nói giảm, nói tránh. Ví dụ như khi người nhà gặp tai nạn giao thông, khi mắc lỗi…

Advertisements (Quảng cáo)