Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Write – Viết – Unit 7 – Trang 68 – Tiếng Anh 8: Write a notice about the English Speaking contest below.

Unit 7: My Neighborhood – Láng Giềng Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Write – Viết – Unit 7 – Trang 68 – Tiếng Anh 8. Use the similar format to write a notice about the English Speaking contest below.

WRITE.

Dịch bài:

Chủ cửa hàng và cư dân đường Trần Phú

HỌP BÀN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MỚI

Ngày: 20 tháng 5                                                          Giờ: 8h tối

Địa điểm: Cửa hàng thiết bị của ông Bình, số 12 Hàng Da.

Vui lòng liên lạc ông Phạm Văn Tài theo địa chỉ trên để biết thêm thông tin chi tiết.

1.  Read the community notice. 

(Hãy đọc bảng thông báo.)

2. Use the similar format to write a notice about the English Speaking contest below.

Advertisements (Quảng cáo)

(Tương tự như trên em hãy viết thông báo về Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dưới đây.)

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers’ Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Dịch bài:

Câu lạc bộ Hùng biện tiếng Anh của trường sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện để kỷ niệm Ngày nhà giáo. Cuộc thi sẽ diễn ra tại Hội trường 204, nhà G, từ 7h30 đến 10h tối ngày 15 tháng 11. Liên lạc với bạn Trần Thị Thu Hằng của lớp 8H.

The school English Speaking Club

HOLDING A SPEAKING CONTEST

TO CELEBRATE THE TEACHERS ’ DA Y

Date: November 15

Time: 7.30 pm – 10.00 pm

Place: Hall 204, Building G

Please contact Tran Thi Thu Hang of Class 8H at the above address for more information.

Tạm dịch:

Advertisements (Quảng cáo)

Câu lạc bộ Hùng biện tiếng Anh của trường

TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN

ĐỂ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO

Ngày: ngày 15 tháng 11

Giờ: 7.30 pm – 10.00 pm

Địa điểm: Hội trường 204, nhà G

Vui lòng liên lạc với bạn Trần Thị Thu Hằng lớp 8H để biết thêm thông tin chi tiết.

3. Write one or two notices about your class meeting and / or your Sports Club meeting.

(Hãy viết một hoặc hai thông báo về cuộc họp lớp và hoặc cuộc họp Câu lạc bộ Thể thao.)

Class 8A

HOLDING A CLASS MEETING TO MAKE PLANS FOR THE CAMPING TRIP NEXT MONTH

Date: April 25

Time: 8 am

Place: Room 12, Building B

Please contact Nguyen Anh Tuan of Class 8A at the above address for more information.

Tạm dịch:

Lớp 8A

TỔ CHỨC HỌP LỚP ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH CHO CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI THÁNG SAU

Ngày: 25 tháng 4

Thời gian: 8 giờ sáng

Địa điểm: Phòng 12, nhà B

Vui lòng liên hệ bạn Nguyễn Anh Tuấn lớp 8A tại địa chỉ trên để biết thêm thông tin chi tiết.

Advertisements (Quảng cáo)