Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Write – Viết – Unit 12 – Trang 118 – Tiếng Anh 8: Write a postcard to a friend about your trip.

Unit 12: A Vacation Abroad – Kì Nghỉ ở Nước Ngoài SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Write – Viết – Unit 12 – Trang 118 – Tiếng Anh 8. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.;  Write a postcard to a friend about your trip.

WRITE.

1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.

(Hãy hoàn thành những tấm bưu thiếp bà Quyên gửi từ Mỹ về.)

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1)______ the USA. The (2)_______ are friendly and the (3)_______ has been warm and sunny.

In San Francisco, I (4)________ my friend, Sandra Smith and (5)_______ family. It was (6)________ to see them.

I (7)________ lots of souvenirs (8)_______ the children. Thanh is always complaining about the (9)_________ of my suitcase.

See you (10)__________ .

Love,

Quyen

Dear Sally,

We are having a wonderful time (1) in the USA. The (2) people are friendly and the (3) weather has been warm and sunny.

In San Francisco, I (4) visited my friend. Sandra Smith and (5) her family. It vas (6) lovely/ nice to see them.

I (7) bought lots of souvenirs (8) for the children. Thanh is always complaining about the (9) heaviness of my suitcase.

See you (10) soon.

Love,

Quyen

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

Sally thân mến,

Mẹ và mọi người đang có khoảng thời gian tuyệt vời ở Mỹ. Người dân ở đây rất thân thiện, còn thời tiết thì ấm áp và nhiều nắng.

Mẹ đã đến thăm người bạn ở San Francisco, cô Sandra Smith và gia đình cô ấy. Thật tuyệt vời khi mẹ được gặp họ.

Mẹ đã mua rất nhiều quà lưu niệm cho trẻ em. Thanh luôn luôn phàn nàn về việc cái vali của mẹ quá nặng.

Mong sớm gặp lại con.

Yêu con nhiều,

Quyên

2. Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/city in Viet Nam. Write a postcard to a friend about your trip. You need to cover the information about:

–  place: name of the place you visit.

Advertisements (Quảng cáo)

–  how you feel about the people: friendly, hospitable, helpful, etc.

–  what the weather is like: warm, cold, windy, sunny, etc.

–  who you meet/see: old friends, teachers, neighbors, relatives, etc.

–  what you see: museums, libraries, parks, zoos. etc.

– what you buy: souvenirs, books, photos, postcards, etc.

(Hãy tưởng tượng em là một khách du lịch đến thăm một noi nào đó của Việt Nam. Hãy viết một tấm bưu ảnh gửi cho bạn em kề về chuyến đi của em. Em cần đề cập đến những thông tin về:

–        nơi chốn: tên nơi em đến thăm

–        cảm nhận của em về con người: thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ… thời tiết như thế nào: ấm. gió, nắng…

–        những người em gặp: bạn cũ, thầy cô giáo, hàng xóm. bà con họ hàng…

–        nơi em đi thăm: viện bảo tảng, thư viện, công viên, sở thú…

–        những thứ em mua: sách, tranh ảnh, bưu ảnh…)

Dear Jane,

I’m having a really good time in Ha Noi, the capital of Viet Nam. The people are hospitable and helpful and the weather has been wonderful: cool and sunny.

In Ha Noi, I visited some of my old friends, Tom and Sally. It was very nice to see them. We visited The History Museum and some art galleries in Hang Bai street and had lunch together at a vegetarian restaurant.

I bought a lot of souvenirs and postcards for you and other friends.

See you soon.

With love,

Mary

Tạm dịch:

Jane thân mến,

Mình đang có khoảng thời gian tuyệt vời ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Người dân nơi đây rất hiếu khách, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, còn thời tiết thì thật tuyệt vời: mát mẻ và đầy nắng.

Mình đã đến thăm một số bạn cũ của mình ở Hà Nội, Tom và Sally. Thật tuyệt vời khi mình được gặp họ. Chúng mình đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử và một số phòng trưng bày nghệ thuật ở phố Hàng Bài và ăn trưa cùng nhau tại một nhà hàng chay.

Mình đã mua rất nhiều món quà lưu niệm và bưu thiếp cho bạn và những người bạn khác.

Mong sớm gặp lại bạn.

Thương mến,

Mary

Advertisements (Quảng cáo)