Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Getting started – Unit 7 – trang 63 – Tiếng anh 8: Match the names of places found in a neighborhood with the pictures.

Unit 7: My Neighborhood – Láng Giềng Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started – Unit 7 – trang 63 – Tiếng anh 8. Match the names of places found in a neighborhood with the pictures.

GETTING STARTED.

Match the names of places found in a neighborhood with the pictures.

(Em hãy ghép tên một nơi ở vùng lân cận với tranh thích hợp.)

a. grocery store

Advertisements (Quảng cáo)

b. stadium

c. wet market

d. drugstore

e. hairdresser’s

Advertisements (Quảng cáo)

f. swimming pool

Tạm dịch:

grocery store: cửa hàng tạp hóa

stadium: sân vận động

wet market: chợ

drugstore: tiệm thuốc

hairdresser’s: tiệm cắt tóc

swimming pool: hồ bơi

Advertisements (Quảng cáo)