Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Read – Đọc Unit 7 Trang 67 SGK Tiếng Anh 8: What is special about the new shopping mall?

Unit 7: My Neighborhood – Láng Giềng Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Read – Đọc Unit 7 Trang 67 SGK Tiếng Anh 8. 1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.; What is special about the new shopping mall?

READ.

Click tại đây để nghe:

A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won’t notice the weather.

Some people in the neighborhood, however, are not happy about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meeting in order to discuss the situation.

Dịch bài:

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ở quận của Nam. Khu mua sắm này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mái nhà. Điều đó sẽ rất tiện lợi, đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ấm ướt. Khách hàng sẽ mua sắm thoải mái và chẳng cần đế ý gì đến thời tiết.

Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ rằng khu vực mua sắm này sẽ chiếm hết việc kinh doanh của họ. Một vài mặt hàng ở các cửa hiệu mới cũng sẽ giống như các mặt hàng ở các cửa hiệu nhỏ, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua sắm như vậy sẽ trưng ra một lượng sản phẩm nhiều hơn cho khách hàng tha hồ chọn lựa; một vài sản phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài.

Người dân trong vùng và các chủ cửa hiệu quan tâm rất nhiều đến khu vực mua sắm mới này đã vài tháng nay. Họ đã tôổchức một cuộc họp cộng đồng để thảo luận về việc này.

Khai trương hôm nay

Trung tâm thương mại Trần Phú

Mọi thứ cùng chung dưới một mái nhà

– 50 cửa hàng đặc sản có điều hòa

– 4 rạp chiếu phim

– 10 nhà hàng

Advertisements (Quảng cáo)

– khu vui chơi cho thiếu nhi

Mở cửa hàng ngày từ 8h sáng đến 10h tối

Khuyến mãi đặc biệt trong hai tuần đầu tiên.

Hãy cùng các bạn của bạn đến đây.

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.  

(Hãỵ đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của em.)

a) The mall is open six days a week.

b) There are more than 50 stores in the mall.

c) Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall.

Advertisements (Quảng cáo)

d) It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

e) Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

T

F

a. The mall is open six days a week.

⟶ The mall is open seven days a week.

b. There are more than 50 stores in the mall.

⟶ There are 50 stores in the mall.

c. Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall.

⟶ Not everyone is pleased with the mall.

d. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

e. Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

Tạm dịch:

Đúng

Sai

a. Trung tâm mua sắm mở cửa sáu ngày một tuần.

⟶ Trung tâm mua sắm mở cửa bảy ngày một tuần.

b. Có hơn 50 cửa hàng trong khu mua sắm.

⟶ Có 50 cửa hàng trong khu mua sắm.

c. Mọi người trong khu phố đều hài lòng về trung tâm mua sắm mới.

⟶ Không phải ai cũng hài lòng với trung tâm mua sắm.

d. Các cửa hàng trong khu trung tâm mua sắm thoải mái hơn các cửa hàng ở khu mua sắm hiện tại.

e. Một số cửa hàng trên đường Trần Phú có thể phải đóng cửa.

2. Answer.

(Trả lời câu hỏi:)

a)   What is special about the new shopping mall?

b)   What facilities are available in the shopping mall?

c)   What do the small store owners think about the new shopping mall?

d)   What kinds of goods will the stores in the mall offer?

a. All the shops are under one roof.

b. The facilities such as air-conditioners, movie theatres, restaurants and children’s play area are available in the shopping mall.

c. They think that the new shopping mall will take their business.

d. The stores in the mall offer a wider selection of products, some of which are sold at cheaper prices.

Tạm dịch:

a) Trung tâm mua sắm mới có điều gì đặc biệt?

=> Tất cả các cửa hàng đều nằm dưới một mái nhà.

b) Những tiện nghi nào có trong trung tâm mua sắm?

=> Các tiện nghi như điều hòa, rạp chiếu phim, nhà hàng và khu vực vui chơi cho trẻ em có tại trung tâm mua sắm.

c) Chủ các cửa hàng nhỏ nghĩ gì về trung tâm mua sắm mới?

=> Họ nghĩ rằng trung tâm mua sắm mới sẽ lấy đi doanh thu của họ.

d) Các cửa hàng trong trung tâm mua sắm cung cấp những loại hàng hóa nào?

=> Các cửa hàng trong trung tâm mua sắm cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm hơn, một số được bán với giá rẻ hơn.

Advertisements (Quảng cáo)