Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen – Nghe – Unit 7 – Trang 21 – Tiếng Anh 8: Listen to the conversation again and check (✓) the correct box for True. False or No Information.

Unit 7: My Neighborhood – Láng Giềng Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen – Nghe – Unit 7 – Trang 21 – Tiếng Anh 8. Listen to the conversation. Then fill the blank in each of the advertisement with one phrase from the box.; Listen to the conversation again and check (✓) the correct box for True. False or No Information.

LISTEN.

Na is new to the neighborhood. She’s talking with Nam about what she going to do on the weekend. Look at the advertisement of “What is on this week?”.

(Na là người mới ở vùng này. Cô ấy đang nói chuyện với Nam về những gì cô ấy sắp làm vào ngày nghi cuối tuần này. Hãy xem quãng cáo về  “Có gì trong tuần này?”)

1. Listen to the conversation. Then fill the blank in each of the advertisement with one phrase from the box.

(Em hãy nghe hội thoại rồi điền vào mỗi chỗ trống trong quảng cáo sau một cụm từ thích hợp cho trong khung)

Click tại đây để nghe:

Questions

The Town Ground              English Speaking Contest

The Newcomer                  Culture House

(1) The Newcomer

(2) Town Ground

(3) English Speaking Contest

(4) Culture House

Tạm dịch: 

1. Rạp phim MILLENNIUM CINEMA

Hai suất chiếu

Thứ 2 – Thứ 7

5h chiều – 8h tối

2. BÓNG ĐÁ

Trường Lê Đô và trường Quang Trung

Sân thị trấn

Advertisements (Quảng cáo)

Trận đấu bắt đầu lúc 4h chiều

Thứ bảy, ngày 24 tháng 3

3. Cuộc thi hùng biện tiếng Anh

Trường Nguyễn Khuyến

Thứ 5, ngày 22 tháng 3

7h30 – 9h30 tối

4. Triển lãm ảnh

Hàng trăm bức ảnh được chụp bởi các nhiếp ảnh gia trẻ.

Nhà Văn hóa

Thứ 2 – Thứ 5

Mở cửa từ: 9h sáng – 9h tối

2. Listen to the conversation again and check (✓) the correct box for True. False or No Information.

(Hãy nghe lại hội thoại và đánh dấu (✓) vào cột Đúng, Sai hoặc Không có thông tin.)

Advertisements (Quảng cáo)

Click tại đây để nghe:


True

False

No Information

a) Na does not know the neighborhood very well.

b) Na doesn’t like movies.

c) Na will go to the photo exhibition this weekend.

d) Na won’t go to the English speaking contest.

c) Na will go to the soccer match with Nam.

f) Nam is a soccer fan.

True

False

No Information

a) Na does not know the neighborhood very well.

 

b) Na doesn’t like movies.

 

c) Na will go to the photo exhibition this weekend.

 

d) Na won’t go to the English speaking contest.

 

c) Na will go to the soccer match with Nam.

 

f) Nam is a soccer fan.

 

Tạm dịch:

Đúng

Sai

Không có thông tin

a) Na không biết nhiều về khu phố.

 

b) Na không thích xem phim.

        

c) Na sẽ đi đến cuộc triển lãm ảnh vào cuối tuần.

    

d) Na sẽ không đến cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

    

c) Na sẽ đến xem trận đá bóng với Nam.

    

f) Nam là một người hâm mộ môn bóng đá.

 

Audio script:

Na: Hi, Nam.

Nam: Hello, Na. What are you going to do this weekend?

Na: I’m not sure. I just don’t know what to do and where to go in this new neighborhood.

Nam: Why don’t we look at “What’s on this week?” in the newspaper.

Na: Good idea. Can you suggest what I should do?

Nam: Do you like movies? There’s a new film at the Millennium Cinema.

Na: What’s that? The Newcomer, Australian film. I’ve seen this film before. I saw it on Star Movies.

Nam: You did?

Na: Yes. Here, the photo exhibition at the Culture House sounds exciting!

Nam: But it does not open during the weekend. And you can not go to the English Speaking contest either. It is on Thursday. Ah, yes. Here, soccer, a match between Le Do school and Quang Trung school, the best U15 teams in our province. I will definitely go and see it with Ba and Minh.

Na: Where do they play?

Nam: At the Town Ground. This is a very special event in town, I can tell you. Do you like to join us?

Na: Oh. yes. I’d love to. I’ve never been to a soccer match before. It must be fun to watch a real match at the stadium. And I’d like to visit the Town Ground, too.

Nam: Great. I’ll tell Minh and Ba to come to your home and we all go together. Remember the match starts at 4 pm, but we must be there by 3.30 if we don’t want to miss the opening show.

Dịch bài:

Na: Xin chào, Nam.

Nam: Xin chào, Na. Bạn định sẽ làm gì vào cuối tuần này?

Na: Mình cũng không chắc. Mình vẫn chưa biết phải làm gì và đi đâu ở khu phố mới này.

Nam: Tại sao chúng ta không xem mục “Có gì trong tuần này?” trên báo.

Na: Ý tưởng hay đấy. Bạn có thể gợi ý cho mình nên làm gì không?

Nam: Bạn có thích xem phim không? Có một bộ phim mới tại rạp Millennium Cinema.

Na: Phim gì thế? “The Newcomer”, phim của Úc. Mình đã xem bộ phim này trước đây. Mình xem trên kênh Star Movies.

Nam: Thật ư?

Na: Ừ. Ở đây, triển lãm ảnh tại Nhà văn hóa nghe thật thú vị!

Nam: Nhưng nó không mở cửa vào cuối tuần. Và bạn cũng không thể tham dự cuộc thi Nói tiếng Anh. Hôm đó là vào thứ năm. À, ừ. Đây, bóng đá, trận đấu giữa trường Lê Đô và trường Quang Trung, đội U15 xuất sắc nhất tỉnh ta. Mình chắc chắn sẽ đi xem nó với Ba và Minh.

Na: Họ chơi ở đâu?

Nam: Ở sân thị trấn. Đây là một sự kiện rất đặc biệt trong thị trấn mà mình có thể kể cho bạn. Bạn có thích tham gia với chúng mình không?

Na: Ồ. Có. Mình rất thích. Mình chưa bao giờ đến xem một trận đấu bóng đá trước đây. Sẽ thật thú vị khi xem trận đấu thực sự tại sân vận động. Và mình cũng muốn tham quan sân thị trấn nữa.

Nam: Tuyệt quá. Mình sẽ bảo Minh và Ba đến nhà bạn và tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hãy nhớ rằng trận đấu bắt đầu lúc 4 giờ chiều, nhưng chúng ta phải ở đó trước 3h30 nếu chúng ta không muốn bỏ lỡ buổi khai mạc.

Advertisements (Quảng cáo)