Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen – Nghe – Unit 6 – Trang 56 – Tiếng Anh 8: Fill in the missing words.

Unit 6: The Young Pioneers Club – Câu Lạc Bộ Thiếu Niên Tiền Phong SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Listen – Nghe – Unit 6 – Trang 56 – Tiếng Anh 8. Fill in the missing words.

LISTEN.

Fill in the missing words.

(Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.)

Click tại đây để nghe:

Children of our land (1)_____

Let’s sing for (2) ______,

Let’s sing for (3) ______.

Let’s sing for the (4)______ between (5)______ and (6)_____

Oh, children (7)______ our land, unite.

Children of the (8)_______hold hands.

Let’s (9)_______ our love from (10)_______ to place.

Let’s shout (11)______ loud,

Let’s make a (12)______ ,

Oh, children of the (13)________ , hold hands.

Children of our land (1) unite.

Let’s sing for (2) peace.

Let’s sing for (3) right.

Let’s sing for the (4) love between (5) north and (6) south.

Oh, children (7) of our land, unite.

Children of the (8) world hold hands.

Let’s (9) show our love from (10) place to place,

Let’s shout (11) out loud,

Let’s make a (12) stand,

Oh, children of the (13) world, hold hands.

Tạm dịch:

Thiếu nhi đất nước ta đoàn kết.

Hãy hát cho hòa bình.

Hãy hát cho lẽ phải.

Hãy hát cho tình yêu giữa hai miền Bắc và Nam.

Ôi, thiếu nhi đất nước ta, đoàn kết.

Trẻ em trên thế giới hãy cùng nắm tay.

Hãy thể hiện tình yêu của chúng ta từ nơi này đến nơi khác,

Hãy hát thật to,

Chúng ta hãy cố gắng

Ôi, thiếu nhi thế giới, hãy cùng nắm tay.

Advertisements (Quảng cáo)