Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Tiết 13: Máu và môi trường trong cơ thể (Bài 1,2,3,4 trang...

Tiết 13: Máu và môi trường trong cơ thể (Bài 1,2,3,4 trang 44 SGK môn sinh 8 )

CHIA SẺ

Giải Bài tập bài 13 Sinh học lớp 8: Máu và môi trường trong cơ thể.

Bài 1: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
Huyết tương duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch ; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.
Hồng cầu vận chuyển 02 và C02.


Bài 2: Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể ?

Có thể thấy môi trường trong ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào.


Bài 3:Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ với nhau thế nào ?

Môi trường trong gồm máu, nước mô và bạch huyết :
– Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô.
Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết
– Bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu và hòa vào máu.

CHIA SẺ