Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Bài 32 Sinh 8: Chuyển hóa (Giải bài 1,2,3,4 trang 104)

Bài 32 Sinh 8: Chuyển hóa (Giải bài 1,2,3,4 trang 104)

CHIA SẺ

Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyểnhóa vật chất và năng lượng. Sự chuyểnhóa vật chất và năng lượng bao gồm hai mặt đối lập nhưng thống nhất là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng. Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng. Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể. Quá trình chuyển-hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng hai cơ chế: thần kinh và thể dịch.so-do-chuyen-hoa-chat-va-nang-luong-o-te-bao

Bài 1: Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Chuyển.hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm quá trình tổng hợp các sản phẩm đặc trưng cho tế bào của cơ thể, tiến hành song song với quá trình dị hóa để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống.
Trao đổi chất và chuyển-hóa vật chất và năng lượng liên quan chặt chẽ với nhau.


Bài 2: Vì sao nói chuyển.hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống ?

Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển-hóa. Nếu không có chuyển.hóa thì không có hoạt động sống.


Bài 3: Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Quảng cáo

Quảng cáo

Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiết là:


Bài 4*: (trang 104)Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm hai quá trình mâu thuẫn, đối nghịch nhau là đồng hóa và dị hóa.
Đồng hóa là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng do môi trường trong cung cấp thành sản phẩm đặc trưng của tế bào. Đó chính là sự tổng hợp chất của tế bào. Trong quá trình đó, năng lượng được tích lũy dưới dạng các liên kết hóa học của vật chất trong tế bào.
Dị hóa là quá trình phân giải các chất được tích lũy trong tế bào để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Sự dị hóa tạo ra các sản phẩm phân hủy và khí C02.
Đồng hóa và dị hóa tuy trái ngược nhau song gắn bó chặt chẽ với nhau.

Quảng cáo

CHIA SẺ