Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu trang sách 124

Bài 1: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Nhờ hoạt động bàitiết mà các tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu, …) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.


Bài 2: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ?

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là C02, mồ hôi, nước tiểu.

Advertisements (Quảng cáo)

Các cơ quan bàitiết các sản phẩm trên :

– Hệ hô hấp thải loại C02.

Advertisements (Quảng cáo)

– Da thải loại mồ hôi.

– Hệ bài-tiết nước tiểu thải loại nước tiểu.


Bài 3: Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu :

– Hệ bài.tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

– Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài-tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận ; mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

– Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là một búi mao mạch máu), nang cầu thận (thực chất là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận), ống thận.

Advertisements (Quảng cáo)