Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 60. Cơ quan sinh dục nam (Bài tập 1 trang 189 Sinh học 8)

CHIA SẺ

Bài 60 chương 11 Sinh học lớp 8 – Giải bài 1 trang 189 SGK : Cơ quan sinh dục nam.

Tinh hoàn là cơ quan sản xuất tinh trùng (bắt đầu từ tuổi dậy thì). Tinh trùng theo ống dẫn tinh đến chứa ở túi tinh. Tinh trùng từ túi tinh được hòa với dịch từ tuyến tiền liệt tiết ra tạo thành tinh dịch và theo ống đái ra ngoài lúc phóng tinh.

Bài 1: Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c…) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 1, 3…) ở bảng 60,

Bảng 60. Chức năng của mỗi bộ phận trong cơ quan sinh dục nam

Cơ quan Trả lời Chức năng
1. Tinh hoàn 1c a) Tiết dịch hòa với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.
2. Mào tinh hoàn 2g b) Nơi nước tiều và tinh dịch đi qua.
3. Bìu 3i c) Nơi sản xuất tinh trùng
4. ống dẫn tinh 4h d) Tiết dịch để trung hòa axit trong ống đái. chuẩn bị cho tinh phóng qua, đồng thời làm giảm ma sát trong quan hệ tình-dục.
5. Túi tinh 5e e) Nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.
6. Tuyến tiền liệt 6a f) Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cấu tạo.
7. Ống đái 7b g) Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh.
8. Tuyến hành (Tuyến Cô pơ) 8d h) Bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho quá trinh sinh tinh.