Vật lý lớp 7

Trang Chủ Lớp 7 Vật lý lớp 7
Thi học kì 2 môn Vật lí 7: Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tác dụng với nhau như thế nào?
Thi học kì 2 môn Vật lí 7: Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tác dụng với nhau như thế nào?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7: Tại sao hiệu điện thế giữa hai điểm 1,3 không bằng 9V? Đề bài 1. Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tác dụng...
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 7: Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 7: Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử có cấu tạo như thế...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7:  Cường độ dòng điện cho ta biết gì? Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng dụng cụ nào? Mắc thế...
Thi học kì 2 Vật lí 7: Thanh thúy tinh nhiễm điện và mảnh pôlictilen nhiễm điện hút lẫn nhau vì
Thi học kì 2 Vật lí 7: Thanh thúy tinh nhiễm điện và mảnh pôlictilen nhiễm điện hút lẫn nhau vì
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7: Nêu cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ  và Đ . Vôn kế đó phải có giới hạn...
Thi và kiểm tra học kì 2 Vật lí 7: Hiện tượng hút lẫn nhau của thanh thủy tinh và mảnh pôliêtilen bị nhiễm điện chứng tỏ rằng
Thi và kiểm tra học kì 2 Vật lí 7: Hiện tượng hút lẫn nhau của thanh thủy tinh và mảnh pôliêtilen bị nhiễm...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7: Nêu cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ(_2) . Vôn kế đó phải có giới hạn đo...
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 7: Bóng đèn bút thử điện sáng khi…
Kiểm tra học kì 2 Vật lí 7: Bóng đèn bút thử điện sáng khi…
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7: Có một nguồn điện 9V và các bóng đèn ở trên có ghi 3V. Mắc như thế nào thì đèn sáng bình...
Quảng cáo


Đề kiểm tra học kì 2  Vật lí 7: Cho 3 vật nhiễm điện A. B. C. Nếu A đẩy B,  B đẩy C thì
Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 7: Cho 3 vật nhiễm điện A. B. C. Nếu A đẩy B,  B đẩy...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Vật lí 7: Một mạch điện đang thắp sáng đèn gồm có: nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn. Sơ đồ nào dưới đây...

Đề & bài tập hay