Toán lớp 7

Trang Chủ Lớp 7 Toán lớp 7
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 Phòng GD Vũ Thư: Tính giá trị của đơn thức A tại x = -2, y = 1/3
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 Phòng GD Vũ Thư: Tính giá trị của đơn thức A tại x = -2,...
Dưới đây là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 của Phòng GD Huyện Vũ Thư. Đề gồm 5 câu hỏi tự luận với thời gian 90 phút: Dấu hiệu điều tra...
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Sở GD Bắc Ninh: Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Sở GD Bắc Ninh: Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của...
Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 của Sở GD Bắc Ninh đã được cập nhật chi tiết. Đề gồm 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 90...
Thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Phòng GD huyện Yên Mô: Tính giá trị của đơn thức A tại x = 2 và y = -1
Thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Phòng GD huyện Yên Mô: Tính giá trị của đơn thức A tại x = 2...
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Phòng GD huyện Yên Mô đã được cập nhật dưới đây. Đề thi theo hình thức tự luận gồm 5 câu hỏi: Cho biết (x –...
Thi cuối học kỳ 2 lớp 7 môn Toán [THCS và THPT Lương Thế Vinh]: Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?
Thi cuối học kỳ 2 lớp 7 môn Toán [THCS và THPT Lương Thế Vinh]: Bộ ba nào sau đây không thể là số...
Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 7 của trường THCS và THPT Lương Thế Vinh đã được cập nhật chi tiết dưới đây. Đề thi gồm 2 phần trắc...
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Sở GD Bình Dương: Tính số trung bình cộng
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 Sở GD Bình Dương: Tính số trung bình cộng
Các em cùng nhanh tay tham khỏa đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 7 của Sở GD Bình Dương. Đề thi gồm 5 câu hỏi, trải dài toàn bộ...
Quảng cáo


Thi học kì 2 Toán 7: Bộ ba nào sau đây là ba cạnh của một tam giác?
Thi học kì 2 Toán 7: Bộ ba nào sau đây là ba cạnh của một tam giác?
Đề thi và chất lượng học kì 2 môn Toán 7: Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1200 thì mỗi góc ở đáy có số đo là 1. Điều tra về số con...
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7: Hỏi khi tuổi cha gấp ba lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7: Hỏi khi tuổi cha gấp ba lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi?
Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 7: Tìm các số nguyên x và y biết: .(dfrac{5}{x} + dfrac{y}{4} = dfrac{1}{8}) 1.(4đ) a) Tìm x, biết:(dfrac{{x + 2}}{{327}} + dfrac{{x + 3}}{{326}} +...
Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 THCS Cát Linh: Tìm nghiệm của đa thức G(x)
Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 THCS Cát Linh: Tìm nghiệm của đa thức G(x)
Tham khảo đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 của trường THCS Cát Linh. Đề thi theo hình thức tự luận, gồm 5 câu hỏi tự luận. Bài 1: (1,5 điểm) Cho hai đơn...
Kiểm tra học kì 2 Toán 7: Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
Kiểm tra học kì 2 Toán 7: Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7: Biết AB=AC=13cm, BC = 10 cm, hãy tính độ dài đường trung tuyến AH Đề bài 1. (3,0đ) Điểm kiểm tra HKI môn toán của học sinh lớp...
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7: Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7: Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7: Cho đa thức (F(x) = a.{x^2} + b.x + c) biết F(0) = 2016, F(1) = 2017, F(-1) = 2018. Tính F(2) Đề bài I. Trắc nghiệm (2đ) Học...

Đề & bài tập hay