Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Toán 7

Bài 5.5; 5.6; 5.7 trang 16,17 Sách BT Toán lớp 7 tập 1: So sánh 34000 và 92000 bằng hai cách

Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ – SBT Toán 7. Giải bài 5.5; 5.6; 5.7 trang 16,17 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 5.5: Tính…

Câu 5.5: Tính:

M = 22010 – (22009 + 22008 + … + 21 + 20)

Đặt A = 22009 + 22008 + … + 21 + 20

Ta có 2A = 22010 + 22009 + … + 22 + 21.

Suy ra 2A – A = 22010 – 20 = 22010 – 1.

Do đó M = 22010 – A = 22010 – (22010 – 1) = 1.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 5.6: So sánh 34000 và 92000 bằng hai cách.

Cách 1: 92000 = (32)2000 = 34000

Advertisements (Quảng cáo)

Cách 2: 34000 = (34)1000 = 811000.              (1)

            92000 = (92)1000 = 811000.                 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 34000 = 92000 .


Câu 5.7: So sánh 2332 và 3223.

Ta có 3223 > 3222 = (32)111 = 9111.                   (1)

2332 < 2333 = (23)111 = 8111.                              (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 2332 < 8111 < 9111 < 3223.

Vậy 2332 < 3223

Advertisements (Quảng cáo)