Lịch sử lớp 7

Trang Chủ Lớp 7 Lịch sử lớp 7
Thi chất lượng học kì 2 môn Lịch sử 7: Vì sao, nghệ thuật dân gian cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao?
Thi chất lượng học kì 2 môn Lịch sử 7: Vì sao, nghệ thuật dân gian cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế...
Kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Trình bày những thành tựu chủ yếu về văn hóa, giáo dục khoa học, nghệ thuật của Đại Việt thời Lê sơ? 1....
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử lớp 7: Trình bày vài nét về tình hình kinh tế thời Lê sơ?
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử lớp 7: Trình bày vài nét về tình hình kinh tế thời Lê sơ?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Nêu các thành tựu trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật nổi bật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa...
Thi học kì 2 môn Lịch sử 7: Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh dẫn đến những hậu quả gì?
Thi học kì 2 môn Lịch sử 7: Sự mục nát của chính quyền họ Trịnh dẫn đến những hậu quả gì?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7:  Lập biểu bảng nêu tên các vị anh hùng dân tộc và chiến công của họ trong sự nghiệp đấu tranh chống...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa gì?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Đường lối ngoại giao của Quang Trung có ý nghĩa gì?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông Cầu 1 (2,0đ). Nêu những đóng góp của...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Lập biểu bảng về chính sách kinh tế, chính sách đối ngoại thời Nguyễn có những mặt tích cực, mặt hạn chế...
Quảng cáo


Thi và kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý?
Thi và kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý?
Kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi. Nhận xét về kế hoạch đó? 1. (3,0đ). Trình bày kế hoạch tiến quân ra Bắc...
Thi học kì 2 Lịch sử 7: Quang Trung đã thực hiện chính sách gì để củng cố quốc phòng và mở rộng ngoại giao?
Thi học kì 2 Lịch sử 7: Quang Trung đã thực hiện chính sách gì để củng cố quốc phòng và mở rộng ngoại...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ và rút ra nhận xét?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ và rút ra nhận...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Đến thế kỉ XVI - XVII nước ta đã có quan hệ buôn bán với thương nhân những nước nào? Mối quan...
Thi học kì 2 Lịch sử 7: Thời Lê sơ, Ngô Sĩ Liên là tác giả của bộ
Thi học kì 2 Lịch sử 7: Thời Lê sơ, Ngô Sĩ Liên là tác giả của bộ
Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 7 học kì 2: Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi, năm 1428 Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi... I. PHẦN...
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian
Kiểm tra học kì 2 Lịch sử 7: Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian
Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 7: Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tồ chức bộ máy chính...

Đề & bài tập hay