Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 7 năm 2015 mới nhất

CHIA SẺ

Đây là Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 7 năm 2015 mới nhất. Đề được chia sẻ bởi thầy: Tô Minh Nhật – Giáo Viên TRƯỜNG THCS AN BÌNH – KIẾN XƯƠNG – THÁI BÌNH. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

PHÒNG GD KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG THCS AN BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN: TOÁN 7

Năm học: 2015 – 2016

Thời gian làm bài 90 phút

  1. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Hãy chọn chỉ một chữ cái đứng trước kết quả đúng vào bài làm của em.

1. Kết quả nào sau đây đúng ?

A.1/2 ∈ N;          
B.-5 ∈ N;        
C.-2 ∈ Q;        
D.2/3 ∈ Z

2. Rút gọn phân số  có kết quả là:

A. 6/5;        
B.-6/5 ;            
C.5/6;              
D.-5/6.

3. Nếu   3x+1=1/2 thì  x có giá trị bằng:

A. 4;        
B.6;                
C.29/6;              
D.-1/6.

4. Biết  4/7 của a bằng 16 thì số a là:

A.28 ;      
B.16 ;            
C.64 ;          
D.112.

5. Kết quả của phép tính

ket qua phep tinh

ketquapheptinh_luachon

6. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết  xOy= 600. Kết quả nào sau đây đúng ?

A.Góc x’Oy’=1200;    
B.Góc x’Oy=600;      
C.x’Oy’=600;          
D.Góc xOy’=600;.

Phần 2. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Tính hợp lí:

tinhhoply

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x, biết:

timxbietBài 3. (1,5 điểm) Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Trong đó học sinh Giỏi chiếm 1/5  học sinh cả lớp. Số học sinh Khá chiếm 25% số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh khá so với học sinh cả lớp.

Bài 4. (2,0  điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Oz sao cho góc yOz=1400.

a) Tính số đo của góc xOz.

b) Gọi Om, On lần lượt là tia phân giác của các góc xOz và góc zOy. Tính số đo góc mOn

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của : A = 2015 – | x – 3 |

—————Hết———-

Đáp án sẽ được cập nhật sau. Các em gửi đáp án ở dưới box gửi bình luận để trao đổi với các bạn và thầy nhé.