Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Thi học kì 2 lớp 7 môn Địa trường THCS Lê Lợi: Hãy nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia ở châu Đại Dương?

CHIA SẺ

Hãy nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia ở châu Đại Dương?… trích trong đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Địa Lý lớp 7 trường THCS Lê Lợi.

Câu 1: (3,0 điểm) So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?

Câu 2: (4,0 điểm) Trình bày một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu? Tại sao thảm thực vật ở châu âu lại thay đổi từ tây sang đông?

Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu thống kê dưới đây: (Năm 2000)

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7

Hãy nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia ở châu Đại Dương?