Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

[Phòng GD Đại Thành] thi cuối năm lớp 7 môn Toán: Cho tam giác ABC cân tai A. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh ΔABM = ΔACM

CHIA SẺ

Chi tiết đề kiểm tra môn Toán lớp 7 của Phòng GD & ĐT Đại Thành, đề thi gồm 5 câu tự luận cụ thể tại đây.

Câu 1 (2,0 điểm): Điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán của học sinh một lớp 7 cho ở bảng sau:

Điểm (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 2 2 5 4 8 6 2 1 N = 30

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Tìm số trung bình cộng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

Câu 2 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính
Đề thi học kì 2 môn toán lớp 7

Câu 3 (2,0 điểm):

1. Thực hiện các phép tính sau và tìm bậc của kết quả:

a) 2xy.(-3xy) b) (- 4x2yz).(- 1/2xy)3

2. Cho A = Đề thi học kì 2 môn toán lớp 7(với m là hằng số)

a) Thu gọn và tìm bậc đơn thức A

b) Tìm m để hệ số của A là – 6

Câu 4 (3,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tai A. Gọi M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh ΔABM = ΔACM

b) Từ M kẻ MH ⊥ AB (H ∈ AB) và MK ⊥ AC ( K ∈ AC). Chứng minh BH = CK.

c) Từ B kẻ BP ⊥ AC (P ∈ AC), biết BP cắt MH tại I. Chứng minh rằng ΔIBM cân.

Câu 5 (1,0 điểm): Thực hiện phép tính:

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 7