Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Mai Pha: Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Chứng minh ∆ AHB = ∆ AHC

Chi tiết đề kiểm tra môn Toán học kì 2 lớp 8 trường THCS Mai Phơ…Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Chứng minh ∆ AHB = ∆ AHC

Bài 1. (1 điểm)

Thời gian làm bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Hãy lập bảng tần số.

Bài 2. (3,5 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

b) Tính giá trị của biểu thức M = 3x2y – 5x + 1 tại x = -2; và y = 1/3.

Advertisements (Quảng cáo)

c) Với giá trị nào của biến thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó:

A = Ix-3I + y2 – 10

Bài 3. (1,5 điểm) Cho tam giác ABC cân ở A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Chứng minh ∆ AHB = ∆ AHC.

Bài 4. (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6cm; AC = 8cm, phân giác BD. Kẻ DE ⊥ BC ( E ∈BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED.

a) Tính độ dài cạnh BC?

b) Chứng minh DF = DC

c) Chứng minh D là trực tâm của ∆BFC.

Advertisements (Quảng cáo)