Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

Đề thi học kì 2 môn Công Nghệ lớp 7 trường THCS Gia Hòa: Căn cứ vào thành phần cơ giới của đất người ta chia đất ra làm các loại chính sau: Đất cát, đất thịt và đất sét

Các bạn cùng nhau tham khảo để củng cố kiến thức qua đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Công Nghệ lớp 7 năm 2020 trường THCS Gia Hòa

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

1. Các thành phần chính của đất trồng là:

A. Thành phần vô cơ, thành phần hữu cơ

B. Các hạt cát, limon,sét

C. Phần rắn, phần lỏng phần khí

D. Các vi sinh vật và xác động vật

2. Hạn chế của phân hữu cơ là:

A. Cho hiệu quả chậm

B. Chỉ thích hợp với một số cây trồng nhất định

C. Làm đất dễ bị chua và chai đất

D. Thành phần chất dinh dưỡng không ổn định

3. Đất chua là đất

A. Có độ Ph < 6,5

B. Có độ Ph = 6,5 – 7,5

C. Có độ Ph > 7,5

D. Có độ Ph = 3 – 9

4. Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt là

A. Đất cát

B. Đất thịt

C. Đất sét

5. Thành phần vô cơ của đất bao gồm

A. Các chất dinh dưỡng như nito, photpho, kali

B. Các vi sinh vật sống trong đất, xác động thực vật, xác vi sinh vật…..

C. Bao gồm khí oxi, nito, cacbonic và các khí khác

D. Cả a và b,c đều đúng

6. Trong các loại sau đâu là phân vi sinh

A. Phân xanh

B. Than bùn

C. Phân Nitragin (phân có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm)

D. Phân vi lượng

Advertisements (Quảng cáo)

7. Thành phần hữu cơ của đất bao gồm

A. Các chất dinh dưỡng như nito, photpho, kali

B. Các vi sinh vật sống trong đất, xác động thực vật, xác vi sinh vật…..

C. Bao gồm khí oxi, nito, cacbonic và các khí khác

D. Cả a và b,c đều đúng

8. Thành phần cơ giới của đất là:

A. Bao gồm các hạt có đường kình khác nhau: Hạt cát, limon, sét

B. Tỉ lệ của các hạt cát,limon,sét trong đất

C. Là trị số Ph của đất

D. Khả năng của đất để cung cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cho cây trồng

9. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất:

A. Nhờ các hạt cát, limon

B. Nhờ các hạt sét và chất mùn

C. Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn

D. Căn cứ vào thành phần cơ giới của đất

10. Đất trung tính là đất

A. Có độ Ph < 6,5

B. Có độ Ph = 6,5 – 7,5

C. Có độ Ph > 7,5

Advertisements (Quảng cáo)

D. Có độ Ph = 3 – 9

11. Căn cứ vào thành phần cơ giới của đất người ta chia đất ra làm các loại chính sau:

A. Đất cát, đất thịt và đất sét

B. Đất cát pha và đất thịt nhẹ

C. Đất chua, đất ngọt

D. Đất đỏ, đất phù xa, đất ruộng

12. Các biện pháp cải tạo đất là:

A. Thâm canh tăng vụ

B. Chọn cây trồng phù hợp với đất

C. Vừa sử dụng, vừa cải tạo đất

D. Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ,làm ruộng bậc thang…..

13. Trong các loại sau đâu là phân hữu cơ

A. Phân đạm

B. Phân lân

C. Phân xanh

D. Phân vi lượng

14. Phân bón có tác dụng đối với cây trồng

A. Cho cây trồng có năng xuất cao

B. Cây trồng có khả năng kháng sâu bệnh

C. Giúp cây trồng có khả năng chịu hạn tốt

15. Đất kiềm là đất

A. Có độ Ph < 6,5

B. Có độ Ph = 6,5 – 7,5

C. Có độ Ph > 7,5

D. Có độ Ph = 3 – 9

16. Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng kém là

A. Đất cát

B. Đất thịt

C. Đất sét

17. Trong các loại sau đâu là phân hóa học

A. Phân xanh

B. Than bùn

C. Phân vi sinh

D. Phân vi lượng

18. Ưu điểm của phân hữu cơ là

A. Bón liên tục nhiều năm không làm hại đất

B. Cho hiệu quả nhanh chóng

C. Chỉ thích hợp cho 1 nhóm cây trồng thích hợp

D. Tỉ lệ chất dinh dưỡng cao

19. Hạn chế của phân hóa học là:

A. Cho hiệu quả chậm

B. Chỉ thích hợp với một số cây trồng nhất định

C. Làm đất dễ bị chua và chai đất

D. Thành phần chất dinh dưỡng không ổn định

20. Các biện pháp sử dụng đất là:

A. Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ

B. Trồng sen cây phân xanh giữa các cây công nghiệp

C. Làm ruộng bậc thang

D. Thâm canh tăng vụ, chọn cây trồng phù hợp với đất

Advertisements (Quảng cáo)